nieuws

WSW wil marktplaats voor corporaties

bouwbreed

utrecht ­ Een digitale marktplaats waar woningbouwcorporaties met elkaar kredieten uit kunnen wisselen is volgens het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de oplossing voor de kapitaaloverschotten in de branche. Bij sommige corporaties klotsen de euro’s tegen kademuur terwijl anderen zitten te springen om kapitaal.

‘Dood geld’, noemt algemeen directeur G. Erents van het WSW het kapitaal van woningbouwcorporaties dat onbenut in de portemonnee blijft zitten. Hij ontvouwde zijn plan op het WSW­symposium ‘Het zekere voor het onzekere’ dat onlangs in Utrecht werd gehouden.

Geen winst

Corporaties mogen geen winst maken. Het geld dat wordt verdiend, moet dus direct terugvloeien in de organisatie. Op die manier bouwen sommige woningbouwcorporatie grote tegoeden op waar ze niets mee kunnen. De groei van het dode kapitaal wordt versterkt door de verkoop van woningen, wat bij veel corporaties beleid is. Erents heeft uitgerekend dat de Nederlandse woningbouwcorporaties in 2001 samen zo’n 20 miljard euro verdienen. Bij de huidige regelgeving blijft dat geld op de bankrekening staan. Op een klein aantal na is het corporaties namelijk niet toegestaan om buiten het eigen gebied actief te zijn. Zonde van al dat geld, vindt de WSW­directeur. Vooral omdat rentebetalingen bij woningbouwcorporaties meer dan de helft van de begroting opslokken. Erents stelt voor dat corporaties bij elkaar lenen tegen lage rentetarieven. Wanneer de rentelasten met eentiende procentpunt gedrukt kan worden, hoeven volgens de bestuurder zo’n 35.000 mensen geen huur te betalen. Om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen, wil Erents op internet een digitale marktplaats inrichten. Corporaties die geld over hebben kunnen daar kijken of er collega’s zijn die voor een bepaald project een financiering zoeken. Als een andere corporatie wel wat in de plannen ziet, dan kunnen de corporaties de investering samen regelen.

Regels

Voor het plan van Erents moeten een aantal regels worden aangepast. In zijn speech op het WSW­symposium somde hij de voorwaarden op. Versoepeling van de fusievoorwaarden, garantstelling van de lokale overheid voor leningen die niet bij de gemeentegrens ophouden ­ de zogenaamde achtervang en versoepeling van de toelatingscriteria voor corporaties die buiten het eigen gebied actief willen zijn. De overdrachtsbelasting, die per 1 januari 2003 voor woningbouwcorporaties wordt ingevoerd, is een nieuwe maatregel die volgens het WSW de onderlinge kapitaaluitwisseling tegenhoudt. Niet doen dus, vindt Erents. Om het verval in wijken echt aan te pakken, zouden corporaties net als boeren bij de ruilverkaveling vrijgesteld moeten worden van overdrachtsbelasting.

Reageer op dit artikel