nieuws

Woningcorporaties verplicht tot investeren in stedelijke vernieuwing

bouwbreed Premium

den haag ­ Woningcorporaties moeten verplicht meebetalen aan de stedelijke vernieuwing. Een kamermeerderheid schaart zich achter het advies daartoe van de VROM­raad. Minister Kamp (VROM) kon het parlement donderdagavond niet overtuigen van het belang van vrijwilligheid.

CDA en LPF staan achter een investeringsmaatschappij die wordt gevoed door verplichte heffingen. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting moet de heffingen innen. Het Rijk is verantwoordelijk voor de aanwijzing van zo’n vijftig wijken die in aanmerking komen voor een bijdrage. De PvdA vindt het bij monde van kamerlid Duivesteijn een ‘goede gedachte’. VVD’er Verbugt wil eerst het besluit beheer sociale huursector aanpassen, zodat corporaties elkaar financieel moeten steunen, maar daarbij wel een verplichtende stok achter de deur te hebben. “Maar alleen als eigen initiatieven niet lukken. Ik wil die niet bij voorbaat de grond in boren”, aldus Verbugt. Kamp is tegen de verplichting, maar kon de Tweede Kamer niet overtuigen van zijn gelijk. Na tien jaar loze beloften van bewindslieden om de taak op te pakken, houdt de huidige minister nu vast aan opgelegde heffingen. De bewindsman somde in zijn betoog het hele pakket aan samenwerkingsverbanden tussen corporaties op en wil dit ook in een lijstje aan de Tweede Kamer sturen. Hij is wel bereid de Kamer tegemoet te treden. “De mogelijkheid van een meer verplichte vorm van financiering is zeer reëel. Die voeg ik aan het lijstje toe”, aldus Kamp. Aedes­voorzitter W. van Leeuwen is boos: “Niemand kan aantonen dat er plannen blijven liggen door een tekort aan corporatiegeld. Corporaties zijn prima in staat onderling afspraken te maken over investeringen. Het invoeren van verplichte heffingen betekent nieuwe bureaucratie en het optuigen van een nieuw subsidiestelsel. Daar zijn wij tegen.” De corporaties hebben zelf met het Wooninvesteringsfonds al een soort bank. Daar bekijken de beter bedeelden hoe zij de mogelijkheden om hun geld maatschappelijk verantwoord te investeren, kunnen uitbreiden.

Verantwoordelijkheid

De VROM­raad lanceerde het plan voor een investeringsmaatschappij, waarbij corporaties met veel geld een deel moeten afstaan aan arme collega’s in vijftig aan te wijzen wijken. Volgens Van Leeuwen rekenen de corporaties de hele stedelijke vernieuwing in Nederland al tot hun verantwoordelijkheid. Een verplichting tot samenwerken jaagt zijn inziens het ondernemerschap uit de corporaties. Een voorbeeld van bestaande vrijwillige samenwerking is het Deurnse Bergopwaarts dat het bouwen van studentenwoningen mogelijk maakt voor collega­corporatie Duwo in Delft. Directeur J. Benschop van de arme corporatie Duwo gelooft in de creativiteit en is bang dat die verloren gaat met een verplicht stelsel. Hij is zelf altijd op zoek naar financieringsmogelijkheden voor zijn projecten. “Vrijwilligheid is een groot goed. Daarnaast moeten we vasthouden aan de creativiteit, maar dat blijf ik in ieder geval doen”, aldus de directeur. Volgens H. Maas, directeur van de investerende corporatie Bergopwaarts brengt het aanwijzen van vijftig probleemwijken investeringen vanzelf op gang. Zelf is zij niet van plan zich iets aan te trekken van de verplichting. “Wij laten ons niet door een dergelijk plan tegenhouden”, aldus Maas. Van Leeuwen is overigens niet bang voor een verplichting. “Zolang ik geen telefoontje krijg van Kamp, neem ik aan dat hij de bestendige lijn doorvoert”, aldus de Aedes­voorziter. Het debat over de begroting wordt donderdag voortgezet.

Reageer op dit artikel