nieuws

Woningbouwers krijgen meer ruimte in Nederland

bouwbreed Premium

den haag ­ Meer plaatsen in Nederland komen vrij voor woningbouw. Dat staat in de stellingnamebrief die minister Kamp gisteren heeft gepresenteerd. Alleen om beschermde gebieden zoals de nationale landschappen worden nog rode contouren getrokken, wat betekent dat daar niet gebouwd mag worden.

In de stellingnamebrief heeft het kabinet alle ruimtelijke plannen aangepast aan het strategisch akkoord. Ook is het Tweede Structuurschema Groene Ruimte van het ministerie van Landbouw samengevoegd met de Vijfde nota ruimtelijke ordening wat resulteert in de Nota ruimte. Daar wordt een stuk minder rigide omgegaan met plaatsen voor nieuwbouw. Daarmee hoopt Kamp tevens de woningbouwproductie weer op vlot te trekken. Niet alle gemeenten hoeven bijvoorbeeld de rode contour te trekken. Zij mogen in het landelijk gebied bijbouwen als zij dat nodig achten. Daarmee wil hij voorzien in de opvang van de eigen bevolking. Alleen bij de Nationale Landschappen wil Kamp de grens tussen open ruimte en bebouwing wel hard trekken. Wel wil hij eerst opnieuw kijken naar de grootte van de landschappen. “Als ik nu een optelsom maak van de beschermde gebieden, dan is er geen ruimte meer voor ontwikkeling”, verklaart de bewindsman. Hij wil daarom opnieuw kijken naar de toepassing van de Vogel­ en habitatrichtlijn. Voor de Hoeksche Waard overweegt hij om het noordelijk gedeelte buiten het nationale landschap te plaatsen. Daar komt dan ruimte vrij voor bijvoorbeeld een bedrijventerrein.

Spilfunctie

De beslissing voor de locaties daarvan ligt bij de provincies. Die krijgen een spilfunctie in het ruimtelijk beleid. De provincies bepalen met de gemeenten ook waar ruimte is voor woningen. Het aanwijzen van grote woningbouwlocaties is voorbij, of zoals de minister zei: “Vinex is geschiedenis”. De plaatsen die Pronk aanwees in zijn Vijfde nota als nieuwbouwlocatie, zoals de Zuidplaspolder, blijven wel overeind. Op dit moment houden ambtenaren van het ministerie van VROM alle regels en procedures tegen het licht. De overbodig geworden voorschriften kunnen dan verdwijnen. Procedures bijvoorbeeld van het bestemmingsplan hoeven niet meer na elkaar, maar naast elkaar doorlopen te worden, wat tijdwinst oplevert.

Reageer op dit artikel