nieuws

Winterswijk worstelt met beleid provincie over lintbebouwing

bouwbreed Premium

winterswijk ­ In Winterswijk is onrust ontstaan over de (on)mogelijkheid om aan de rand van deze Achterhoekse gemeente lintbebouwing toe te staan. In eerste instantie gaf een provinciaal ambtenaar een positief advies af voor het invullen van enkele gaten in de bestaande lintbebouwing.

De gemeente Winterswijk verleent volop medewerking aan het invullen van de gaten. Totdat de provincie Geldering plotseling op de rem trapt en de ambtenaar die het advies heeft gegeven, terugfluit. De bouw van extra huizen in de lintbebouwing is in strijd met het Streekplan. Enkele Winterswijkers dienen bij de gemeente een schadeclaim in. Het gemeentebestuur wil op zijn beurt weer een deel van de vorderingen verhalen op de provincie. In 1997 stemt de gemeente Winterswijk ­ met medeweten van een provinciaal ambtenaar ­ in met de bouw van negen woningen op open plekken in de lintbebouwing langs drie wegen. Een bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid en op vier locaties zijn de gaten thans opgevuld door nieuwe woningen. Of de andere vijf gaten ook worden opgevuld, lijkt onwaarschijnlijk.

Streekplan

“De provincie wil niet verder meewerken, omdat de realisatie van de woningen in strijd is met het Streekplan”, zegt H. Wilts, juridisch medewerker van Winterswijk. “Daar valt op zich ook niets op af te dingen, maar er zijn in het verleden wel verwachtingen gewekt. Tenminste één inwoner van Winterswijk komt met een schadeclaim, omdat hij bouwgrond heeft gekocht waarop nu geen woning mag komen”. Een plaatsgenoot heeft een schadeclaim ingediend, omdat er nu een woning naast zijn huis staat, die er achteraf gezien niet had mogen staan. Deze Winterswijker stelt dat gemeente en provincie ten onrechte nieuwe lintbebouwing hebben toegestaan. De gemeente compenseert deze burger met een bedrag van 7000 euro. Een tweede claim is in voorbereiding. Deze vordering is afkomstig van een inwoner die verwachtingsvol bouwgrond had gekocht, maar nu niet mag bouwen. De hoogte van het gevorderde schadebedrag is nog niet bekend. De woordvoerder van de gemeente laat weten dat deze claim deels zal worden doorgeschoven naar de provincie Gelderland. “Door toedoen van de provinciaal ambtenaar zijn destijds verwachtingen gewekt, dus moet ook de provincie nu maar op de blaren zitten”, luidt zijn reactie. De zegsman sluit niet uit dat nog meer claims worden ingediend.

Reageer op dit artikel