nieuws

‘Wie bij ons een opleiding volgt moet daarna nog jaren naar school’

bouwbreed Premium

groningen ­ “Het leren van algemene vaardigheden, zoals sociale, is net zo belangrijk als het bijbrengen van technische kennis. Op onze school leiden we kinderen dan ook niet op voor specifieke beroepen, maar proberen we hen basiskennis bij te brengen die in verschillende sectoren van pas komen. Als ze hier vandaan komen, moet hun beroepsopleiding nog beginnen.”

Dat wil H. van der Molen, directeur van het Groningse Reitdiepcollege, een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en onderbouw havo/vwo maar even gezegd hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de school belast met het ontwikkelen van een examenprogramma en een leerplan Techniek Breed voor het vmbo. Uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen via thema’s kennismaken met uiteenlopende technische vakken. Het Reitdiepcollege is een voormalige middenschool en telt ruim vijfhonderd leerlingen. Zij volgen de eerste jaren een algemene opleiding, waarbij de vmbo­leerlingen kennismaken met de sectoren techniek, economie en zorg. In het derde jaar kiezen zij voor een van deze gebieden. Ongeveer een kwart kiest voor Techniek Breed.

Leerweg

Daarna volgt een uitgebreider studieprogramma, dat gericht is op het gekozen werkveld. Als ze hun vmbo­opleiding in hun zak hebben, stromen ze vrijwel zonder uitzondering door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Daar volgen ze de beroepsopleidende leerweg, dat wil zeggen regulier dagonderwijs. De school heeft geen leerlingen die na het vmbo in de praktijk een opleiding volgen (de beroepsbegeleidende leerweg). “Onze leerlingen oriënteren zich in brede zin op een sector. Als ze voor techniek kiezen, komen ze in aanraking met verschillende beroepsmogelijkheden binnen dat werkveld. Ze maken kennis met de bouw, maar ook met infrastructuur en het werk van de installateur.” De leerlingen werken binnen thema’s. “We beginnen in huis. Wat voor techniek kom je tegen in huis? Daarna kijken we naar het verkeer. Een ander thema is de mens en zijn werkomgeving. We gaan daar natuurlijk niet alleen theoretisch op in, maar we laten de leerlingen ook zelf allerlei dingen uitvoeren.” Het gaat daarbij in eerste instantie om eenvoudige opdrachten. Zoals aan de hand van een gebruiksaanwijzing een Ikea­meubel in elkaar zetten. Geleidelijk worden de opdrachten ingewikkelder. Informatie­ en communicatietechnologie (ict) is een belangrijke lijn in het programma. Ook leren ze in teamverband te werken en leren ze dat de verhoudingen binnen het bedrijfsleven anders zijn dan op school. “Waar het om gaat is dat ze een beeld krijgen van een bepaald soort sector en van een bepaald soort werk. Is dit wat ze willen? Wij drukken de leerlingen altijd op het hart dat ze nog niet klaar zijn, als ze hier van school komen. Eigenlijk begint dan pas hun beroepsopleiding.” Van der Molen vindt het jammer dat er nauwelijks contacten zijn tussen zijn school en het bedrijfsleven. “We proberen dat te verbeteren door mee te doen met een gemeentelijk initiatief omhet bedrijfsleven en het vmbo­onderwijs tot elkaar te brengen. Ik zou het toejuichen als leerlingen eens een kijkje konden nemen binnen bijvoorbeeld een bouw­ of installatiebedrijf. Als ze in een aantal weken op verschillende afdelingen van zo’n bedrijf kunnen rondkijken, krijgen ze er een indruk van of dit echt iets is waar ze in verder willen.”

Thema­aanpak zorgt voor eerste kennismaking

Reageer op dit artikel