nieuws

Weinig zicht op afzet van slibsteen Kennemer mop

bouwbreed Premium

randwijk ­ De baksteenindustrie betwijfelt of voor de Kennemer mop uit baggerslib voldoende vraag uit de markt bestaat. Directeur E. van Hal van brancheorganisatie KNB vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet nemen door afzetgaranties te geven.

“Het product wordt nu uitsluitend beoordeeld vanuit de aanbodzijde. Aan de aanbodkant zit weliswaar bijzonder veel enthousiasme maar een stuk minder kennis van zaken”, aldus de topman van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten. “De overheid heeft een belang om het probleem van het baggerslib op te lossen en dus een goed argument om de afzet te stimuleren. Rijkswaterstaat heeft geen belangstelling voor een product als de Kennemer mop. Zou de steen niet prima te gebruiken zijn als geluidswering langs onze wegen?” Volgens baksteenfabrikant Dorigo is opvallend dat juist de overheid zo weinig kiest voor stenen gemaakt van secundaire grondstoffen. Om de Kennemer mop tot een succes te maken, moet volgens Dorigo ­ medefirmant in steenbakkerij Randwijk 1839 ­ nog een lange weg worden afgelegd. Om de slibsteen te vervaardigen is een grote fabriek met een traag verbrandingsproces nodig, een type dat nu nog nergens functioneert. Dorigo: “Het slib zal veel schoner moeten zijn dan het materiaal dat we bij de testen kregen. Die opdracht ligt bij de aanbieder. Om het materiaal homogener te maken, dient aan het slib 75 procent schone klei te worden toegevoegd. Vervolgens is een betere menging nodig en vraagt de productie om een andere, veel langzamer oven. Tenslotte moet gekeken worden naar de rookgasreiniging, vanwege de schadelijke stoffen in het slib.” Dorigo schat dat het energiegebruik per Kennemer mop een kwart hoger ligt dan bij gewone bakstenen. Van Hal vindt dat bij de presentatie van de Kennemer mop het woord baksteen niet gebruikt hoort te worden. “Dat is een herkenbaar natuurproduct. Laten we nu niet doen of de baksteen iets is waar je mooi afval in op kunt slaan. De Kennemer mop is geen baksteen maar een slibsteen.”

Reageer op dit artikel