nieuws

Waterkeringen voldoen niet aan de norm

bouwbreed Premium

den haag ­ De waterkeringen in Nederland voldoen niet aan de wettelijke norm. Dat staat in de Basisrapportage Ruimte voor de Rivieren die staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De dijkverbeteringen en versterkingen in het kader van Deltaplan Grote Rivieren voldoen ook niet meer aan de eisen. “Dat hebben we expres gedaan”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vorig jaar heeft oud­staatssecretaris De Vries de norm voor de veilige afvoer van Rijnwater verhoogd. Op 31 december 2001 kon nog 15.000 kubieke meter water per seconde veilig bij Lobith worden afgevoerd naar zee. Een dag later, op 1 januari 2003, moest de rivier opeens 1000 meter kubieke meter meer aankunnen. De veiligheidsnorm blijft volgens de woordvoerder ongewijzigd. Dat wil zeggen dat er eens in de 1250 jaar een overstroming mag zijn.

Klimaatverandering

De maatregel om de norm te verhogen tot 16000 kubieke meter per seconde is genomen vanwege de gevolgen van de klimaatverandering. Steeds fellere regenval en meer smeltwater in de Nederlandse rivieren zorgt voor grotere hoeveelheden water in de rivieren. De norm wordt overigens eens in de vijf jaar opnieuw vastgesteld. Het opnieuw versterken en verbreden van de dijken is volgens de woordvoerder niet aan de orde. “Dat kun je niet eeuwig blijven doen”, zegt hij. De maatregelen komen naar verwachting eerder neer op het verdiepen van de uiterwaarden en het verleggen van dijken. Als voorbeeld noemt hij de Bakenhof in Arnhem. Daar is de druk op de dijk verminderd door die 200 meter landinwaarts te verleggen. In 1995 tijdens een extreem hoge waterstand stond het water zo hoog, dat de gemeente ternauwernood ontsnapte aan een overstroming.

Maatregelen

Een projectorganisatie werkt nu aan de mogelijke maatregelen die door de hogere veilige afvoer genomen moeten worden. “Alle onderdelen van het rivierensysteem moeten voldoen”, aldus de zegsman. Begin 2004 verwacht hij de conclusies en aanbevelingen van de projectorganisatie. Uit die studie moet blijken of en zo ja welke waterkeringen alsnog aangepakt moeten worden om weer aan de wettelijke norm te voldoen. In Roermond is al duidelijk dat de waterkering niet meer voldoet. De aanleg daarvan dateert pas uit 1995. De projectorganisatie Maaswerken heeft begin dit jaar berekend dat 60 centimeter extra kerende hoogte nodig is. De stad kampte in 1993 en in 1995 al met overstromingen van de rivier de Roer. Twee waterkeringen moesten dit in de toekomst voorkomen. Door de verhoogde veilige afvoer blijken deze dus nu ook onvoldoende.

Reageer op dit artikel