nieuws

Tientallen ideeën voor nieuwe stedelijkheid

bouwbreed Premium

den haag ­ De derde editie van de Bouwfonds­prijsvraag ‘Het Aanzien van Nederland’ moet leiden tot ‘nieuwe stedelijkheid’. Na de eerste ronde, de openbare ideeënwedstrijd, resteren drie concepten die aan die verwachting voldoen. Een tussenstand.

In een van de vertrekken van het NIROV liggen de tientallen ingezonden A3­panelen opgestapeld. De Bouwfondsprijsvraag ‘Het aanzien van Nederland III ­ Mix to the max, ontwerpen aan de complete stad’ waarin het draait om intensief en meervoudig ruimtegebruik leverde honderd inzendingen op. ‘Circa 210 wedstrijdprogramma’s zijn aangevraagd. Daarvan neemt meestal een derde deel. Dus dit is meer dan we hadden verwacht’ licht Lonneke Bakkeren, projectmedewerker van het organiserende NIROV, toe. Hoe creatief jong ontwerpend Nederland (tot 35 jaar) is, blijkt onder andere uit benamingen als Bodylanguage, Cakewalk, Chatwork, PolderGeist, Plug & Play. Het resultaat was divers. ‘Sommige waren puur conceptueel, andere hadden al een heel gebouw vormgegeven of leverden een paneel met bouwstenen.’ Aan fantasie heeft het niet ontbroken, maar dat alleen is niet voldoende. De gemeente Almere heeft namelijk een locatie ter beschikking gesteld en zich gecommitteerd het winnende ontwerp ook daadwerkelijk uit te voeren. Het betreft een strook grond tussen de Flevospoorlijn en de Evenaar bestaande uit drie kavels waar een mix van wonen, werken en commerciële ruimte ­ in totaal 12.500 vierkante meter ­ is gepland. Daarom zijn de inzendingen door de achtkoppige jury, onder leiding van Loek Hermans, onder andere op de uitvoerbaarheid beoordeeld. Bakkeren: ‘Sommige teams hadden dat aspect een beetje uit het oog verloren, of te weinig rekening gehouden met de plaatselijke stedenbouwkundige situatie. Het gewenste woon­werkcomplex aan het spoor (Almere Oostvaarders), grenst aan een stationsplein en ligt in een woonwijk.’ Uiteindelijk moet de prijsvraag een nieuwe stedelijkheid generen, die ook op andere plaatsen in Nederland kan worden gerealiseerd.

Balans

De jury selecteerde onlangs drie inzendingen die doorgaan naar de tweede ronde, de meervoudige opdracht. ‘Deze ontwerpteams hebben het best een balans weten te vinden tussen creativiteit en het programma van eisen’, aldus Bakkeren. De drie ontwerpen Urban Drive­in, Sponge en Pioniers (zie kader) voldoen aan het gewenste signalement. Waarom deze drie? Bakkeren: ‘Het eerste ontwerp geeft antwoord op de vraag hoe je de auto toch naast je deur krijgt in een hoge dichtheid. De functievermenging resulteert in drie bebouwingstypologieën. In het plan Pioniers vormt communicatie het verbindende element. Door een SMS­bord wordt met de directe omgeving gecommuniceerd. De opbrengst hiervan kan worden geïnvesteerd in de realisatie van het plan. Overigens is hier één kavel ingevuld; de rest is bedoeld als reserveringsgebied. Het ontwerp Sponge is één gebouw met veel gaten voor de hele locatie, door de jury vergeleken met een ‘Edammer kaas’. Het is een introvert gebouw, dat op maaiveld naar binnen trekt, maar tegelijkertijd toch een relatie met buiten heeft.’ Bakkeren benadrukt dat het vooralsnog ideeën zijn. ‘Veel zal afhangen van de (technische) uitwerking.’

Essay

De drie genomineerde ontwerpteams hebben tot 10 januari de tijd om hun idee naar een concreet ontwerp te vertalen. Behalve een plattegrond, dwarsdoorsnede en geveltekeningen moet ze naast een essay van 1500 woorden, een kostenraming, tijdsplanning en een maquette inleveren. Bouwfonds heeft toegezegd zelf ook de plannen te laten doorrekenen.

Winnaar

In een raadsvergadering eind april zal de gemeente Almere de winnaar bekend maken. Deze happening wordt uitgezonden door de NPS, die het komende uitwerkingsproces van de drie teams, die daarvoor ieder 7000 euro krijgen, zal registreren. De jury schrijft uiteindelijk een advies aan de gemeenteraad die de uiteindelijke keuze maakt. De winnaar gaat naar huis met een geldbedrag van 15.000 euro én het uitzicht op realisatie van het plan. De kans daarop is groot volgens Bakkeren. ‘Almere zal na haar beslissing op zoek gaan naar een ontwikkelaar. De gemeente ziet het namelijk als een gemiste kans als het gekozen ontwerp niet wordt gerealiseerd.’ Wanneer de bouw in Almere van start kan gaan, is vooralsnog niet bekend.

De genomineerden

Uit de honderd inzendingen van de Bouwfonds­prijsvraag ‘Het aanzien van Nederland III ­ Mix to the max, ontwerpen aan de complete stad’ werden door de jury onder leiding van Loek Hermans drie genomineerden geselecteerd. ‘Urban Drive­in’ van M.B. van der Woude, J.J.A. Wouters en Kees Beijsterveldt voorziet in een volledige integratie van het parkeren binnen een woon­werkpakket. ‘Pioniers’ van Joris Hekkenberg, Erno Langenberg en Fjodor Richter is een 41 meter hoog gebouw op een van de drie kavels die als (communicatieve) aanjager moet fungeren. ‘Sponge’ is een stad in een gebouw, in plaats van een gebouw in een stad en is afkomstig van Roland Pouw, Björn van Rheenen en Hans Sluijmer. De twee plannen Kumasi (R.R.A.M. Appels, S.H.J. van der Maas, S.C. Troost) en Comfort = m3 Stedenbouw (H.C. van Kats, Marijn van der Kolk, C. Schott) kregen een eervolle vermelding.

Reageer op dit artikel