nieuws

Tekort bedrijfsterreinen nog steeds aanzienlijk

bouwbreed Premium

nieuwegein ­ Terwijl de markt voor bedrijfsruimte groeit, is er nog steeds een schrijnend gebrek aan bedrijfsterreinen. Dat concludeert de NVM­sectie Bedrijfs Onroerend Goed in de Quickscan Bedrijfsterreinen 2002.

Uit het onderzoek onder 63 gemeenten met 50.000 inwoners of meer blijkt dat 82 procent problemen ervaart met het aanbieden van bedrijfsterreinen. Driekwart van de gemeenten heeft een kwantitatief tekort. Eenderde geeft als oordeel dat de beschikbare terreinen niet aansluiten bij de vraag. Vooral in Twente hebben gemeenten onvoldoende bedrijfsterreinen. Op dit moment kunnen Enschede, Hengelo en Almelo niet voorzien in alle ruimtevraag van bedrijven. Op termijn ontwikkelen de drie gemeenten daarom het Regionaal Bedrijventerrein Twente van 185 hectare groot. In de provincie Utrecht is bedrijventerrein uiterst schaars. Gezien de gemiddelde uitgifte van 9,2 hectare per jaar komt vooral de gemeente Utrecht veel terrein tekort. Ook in Noord­Brabant hebben alle gemeenten een tekort. Dat komt omdat in die provincie de afgelopen jaren zeer veel is uitgegeven. Gemeenten die geen tekort ervaren zijn Groningen, Smallingerland, Emmen en Hoogeveen. Ook in Flevoland en de kop van Noord­Holland is nog voldoende voorraad. Dit is terug te zien in de gemiddelde grondprijzen. Wordt in het noorden des lands rond de 50 euro de meter betaald, in Zuid­Holland is dat 179 euro.

Samenwerking

Volgens de NVM is regionale samenwerking een mogelijkheid om de problemen op te lossen. Steeds meer gemeenten doen dat ook, maar dat heeft nog niet geleid tot de realisatie van meer terreinen. Uitzonderingen zijn het Forepark, van Den Haag en Leidschendam­Voorburg, en Bijsterhuizen van Nijmegen en Wijchen. Ook gemeenten die op basis van de gemiddelde uitgifte ogenschijnlijk nog voldoende terreinen op voorraad te hebben, geven aan toch een tekort te voelen. Vaak hebben zij te kampen met een kwalitatief tekort. Steeds meer bedrijven verlangen verantwoorde architectuur, zorgvuldig ruimtegebruik, goed onderhoud en parkmanagement. Gemeenten met zeehaventerreinen hebben eveneens moeite met het huisvesten van hoogwaardige bedrijvigheid. Van de vier grote steden ervaren Amsterdam en Rotterdam daarom ook een kwalitatief tekort, terwijl Den Haag en Utrecht een kwantitatief tekort hebben.

Reageer op dit artikel