nieuws

Te weinig geld voor Gronings baggerwerk

bouwbreed Premium

Te weinig geld voor Gronings baggerwerk

groningen ­ De afronding van de grootschalige baggerwerkzaamheden in de Groninger stadswateren loopt na 2005 gevaar. Er is een tekort van 15 miljoen euro en de opdrachtgevers ­ gemeente, provincie en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ­ hebben nog geen toezegging voor extra geld van het ministerie van VROM. Vorig jaar is begonnen met de sanering van de sterk verontreinigde kanaalbodems in de stad. Een deel van het Eemskanaal en het Oosterhamrikkanaal is klaar. Het Reitdiep en de Hunzehaven zijn volledig gesaneerd. In totaal moet 400.000 kubieke meter vervuild slib worden verwijderd. De waterbodems zijn voor een belangrijk deel verontreinigd door afvallozingen van bestrijdingsmiddelenfabrikant Aagrunol. Daarbij zijn grote hoeveelheden kwik in het water gekomen.

Reageer op dit artikel