nieuws

‘Tachtig procent prestatiecontracten is ondeugdelijk’

bouwbreed

rotterdam ­ Tachtig procent van de prestatiecontracten tussen gemeenten en corporaties deugen niet. Dat zegt E. Staal, directeur van de Vestia­groep. Hij vindt dat de vastgelegde prestaties voor de herstructurering teveel bij inspanningsverplichtingen blijven en te weinig concreet zijn.

Staal wil geen zwartepieten uitdelen. Wel denkt hij dat het ministerie van VROM misschien beter moet kijken. Corporaties kunnen zijns inziens veel meer doen in de stedelijke vernieuwing. Aedes, de vereniging voor woningcorporaties geeft aan welke onderdelen in het contract zouden moeten staan. Directeur P. Boerenfijn is echter apert tegen een wettelijke dwang voor de contracten. “Samenwerken kun je niet afdwingen.” Volgens Staal moet de inhoud van de contracten concreter en afrekenbaar zijn, omdat het nu vaak blijft bij beloften. Boerenfijn is het daar niet mee eens. Mochten partijen er niet uit komen dan kun je vervolgens nakoming afdwingen bij de burgerlijke rechter. Boerenfijn herkent de bewering van Staal niet dat het probleem zich vooral voordoet bij kleinere gemeenten die afspraken maken met kleinere corporaties. Boerenfijn: “Dat is veel te generaliserend. De groot­kleindiscussie speelt hier niet. Als de gespreksrelatie goed is, kun je prima onderhandelen en goede prestatieafspraken maken.” Staal vindt juist dat de overheid zou moeten verleiden en faciliteren. Daarbij hoort het uitdagen van corporaties om de herstructurering snel op te pakken. De overheid moet volgens de Vestia­directeur meer denken aan gerichte instrumenten en minder aan algemene regels.

Voorbeeld

Staal beschrijft zijn idee aan de hand van een voorbeeld: “Bij een brand in de stad blust de overheid de hele stad en word ik ook nat. Ik moet dan een paraplu kopen, of pompen. Zij zou haar energie en materiaal moeten inzetten op de plek van de brand. Dat is effectiever, je hebt minder middelen nodig en het heeft een heldere voorbeeldwerking. Als de prestatiecontracten beter deugen, zou de stedelijke vernieuwing een stuk sneller kunnen gaan. Nu praten we te vaak badinerend over het tempo. Wat niet goed gaat, komt in de publiciteit, maar er gaan ook veel dingen goed. In Den Haag, bijvoorbeeld is de nieuwbouw in de Vinex­wijken Ypenburg en Wateringen bijvoorbeeld maar een fractie van de herstructurering in de stad”, volgens de Vestia­directeur.

Reageer op dit artikel