nieuws

Spoeddebat Kamer over Hanzelijn en A2

bouwbreed Premium

den haag ­ De ondertunneling van de A2 en de aanleg van de Hanzelijn kunnen volgens de regering niet veel sneller. Het CDA roept daarom vandaag ministers De Boer (verkeer) en Hoogervorst (financiën) naar de Tweede Kamer voor een spoeddebat.

Beide bewindspersonen stellen per brief aan de Tweede Kamer dat ze de motie over een snellere aanleg van de Hanzelijn en de ondertunneling van de A2 niet kunnen uitvoeren. Het CDA neemt daar echter geen genoegen mee, omdat de motie met ruime meerderheid is aangenomen door de Tweede Kamer. Aanvrager van het debat Van Haersma Buma vindt de argumenten die beide bewindspersonen gebruiken in strijd met geluiden uit de regio. In het geval van de Hanzelijn stelt de regering dat de aanleg volgens de procedures pas in 2006 kan beginnen. Volgens het CDA­Kamerlid zegt de regio echter al eerder aan de slag te kunnen met spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad. De aanleg van de spoorlijn kan volgens de regio echter in 2005 beginnen. Van Haersma Buma wil nu van het kabinet weten wanneer ze denkt te beginnen met de voorbereidingen van de aanleg, bijvoorbeeld door de grondaankopen.

Regio

De tunnel onder Maastricht kan volgens het CDA in 2012 open. De stad heeft echter wel aangegeven dat dan extra geld nodig is. De bewindslieden stellen echter dat met voorfinanciering uit de regio de aanleg in 2010 kan starten. Volgens Van Haersma Buma zijn de berichten strijdig met elkaar. Hoogervorst en De Boer schrijven verder dat ze het oneens zijn met de dekking. Volgens de verkeersminister is er in 2007 pas meer zicht op het verloop van andere projecten en kan er dan wellicht geld overschieten uit de riscopotjes. Vorige week zei hij echter nog in een debat over de reservering van een miljard euro aan risco’s voor de HSL­Zuid en de Betuwelijn, dat 95 procent daarvan al zeker is. “Ik heb wel begrip voor het standpunt van de minister, maar ik heb moeite met een brief waarin ik tussen de regels door moet lezen hoe het zit. Ik vind dat de Kamer niet te gemakkelijk deze argumenten moet aannemen”, aldus Van Haersma Buma.

Dekking

De motie over de versnelling van de Hanzelijn en de ondertunneling van de A2 bevat echter ook al enkele financieringsvoorstellen. Schrappen in het personeelsbestand van Rijkswaterstaat levert volgens het CDA43 miljoen euro per jaar op. Een dekking uit onderzoeksgeld heeft indiener van de motie De Nerée tot Babberich (CDA) na veel kritiek uit zijn voorstel gehaald. Nu schrijft Hoogervorst echter dat daaruit wel 21 miljoen euro kan doorschuiven naar de infrastructuurprojecten. Ook hierover wil het CDA een nadere toelichting. De fractie blijft erbij dat de regering de motie moet uitvoeren. De dekking hoeft echter niet per se uit het voorstel te worden overgenomen, maar dan moeten de bewindslieden met andere voorstellen komen.

Reageer op dit artikel