nieuws

Snufje minder wetenschap en meer praktijk graag

bouwbreed Premium

capelle ­ De wetenschap, vastgoedwereld, aannemers en een enkele verdwaalde installateur. Allemaal wilden ze meepraten over de hoe bouw zich in de toekomst moet ontwikkelen.

Proces­ en systeeminnovatie moet praktischer, zo luidde de conclusie. De toekomst van de bouw moet worden gedragen door PSIB, daar is iedereen het wel over eens. Maar het programma dat er nu ligt heeft vooral voor praktijkmensen een te hoog wetenschappelijk gehalte. “Kijk eens naar Engeland. Rethinking Construction heeft nauwelijks meer gedaan dan ervaringen van koplopers op papier zetten. Dat er iets van terecht komt is aan de opdrachtgevers te danken die het verplicht stellen. Laten we dat hier ook doen”, verwoordde Wim Bakens het gevoelen over het onderdeel professionalisering van de aanbestedingen. Een applausje was zijn deel. De discussie ging voor een belangrijk deel over het onderwerp aanbestedingen en dan vooral over de professionalisering van de vraagzijde. Want de opdrachtgevers weten, zo is de veelgehoorde klacht, nauwelijks wat ze willen en vragen dus het onmogelijke. Onzin, vindt Hans de Jonge, de baas van de Brink Groep. De bouw moet leren opdrachtgevers te verstaan. Bovendien moet de bouw, en vooral de projectontwikkeling, kijken naar de eindgebruiker. Wat wil die nu eigenlijk. “In de vastgoedwereld doen de goede bedrijven dat al.” Dat voorkomt heel wat teleurstellingen, is zijn stelling. Wetenschapper Hugo Priemus sprong uiteraard in de bres voor het wetenschappelijke gehalte van het PSIB­programma. Daarvoor had hij overigens een praktische reden. De Koninklijke Academie voor Wetenschappen kijkt mee over de schouder om te bezien of het programma zo goed is dat een subsidie uit de ICES­pot gegeven kan worden. Zonder wetenschap geen subsidie dus.

Reageer op dit artikel