nieuws

‘Snelle’ N201 eindelijk in zicht

bouwbreed

aalsmeer ­ De verwachting is dat ­ door het aanbrengen van een duiker in het zandlichaam van de in aanbouw zijnde A5 ­ nog dit jaar eindelijk een begin wordt gemaakt met de gewenste metamorfose van de N201. De voorgestelde ingrepen in het deze maand vastgestelde Regioakkoord moeten een eind maken aan veertig jaar gesteggel over een ‘snelle’ oplossing.

Het Regioakkoord dat deze week de publieke besluitvorming ingaat, bevat een overzicht van maatregelen om bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de N201 te verbeteren. Het akkoord dat de provincie Noord­Holland en de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en De Ronde Venen sloten, biedt door het verkeer uit de regio naar de rijkswegen (A4 en A9) te leiden, dè oplossing om deze verbinding tussen Vinkeveen en Hoofddorp, te ontlasten. De totale kosten zijn berekend op 675 miljoen euro, exclusief een risicofonds van 40 miljoen euro. “De dekking is compleet”, lichtte gedeputeerde H. de Boer gisteren tevreden toe. 400 Miljoen euro moet komen uit de opbrengsten van de ontwikkeling van bedrijventerrein (800 hectare na verbeterde infrastructuur), inbreng van gevestigde bedrijven (Bloemenveiling Aalsmeer, Schiphol) en de creativiteit van risicodragende, uitvoerende marktpartijen bij de aanleg; de resterende 315 miljoen euro wordt van het Rijk verwacht (MIT­gelden). De hoop is dat volgend jaar meer duidelijkheid bestaat, over het beschikbaar komen van deze rijksbijdrage voor de tweede fase.

Voorbereidingen

De vereiste gelden uit de regio zelf (225 miljoen euro) zijn voldoende om de voorbereidingen in gang te zetten. De eerste fase voorziet in de omlegging van Uithoorn en Aalsmeer (de verbreding/opwaardering van de Kruisweg en Fokkerweg en een tunnel onder de Ringvaart). Volgens de huidige planning kan dit deel in 2004 worden aanbesteed waarna de bouw een jaar later van start kan gaan. De daadwerkelijke aanzet voor de verbeterde N201 vindt wellicht nog dit jaar plaats middels het aanbrengen van een duiker in het zandlichaam van de in aanbouw zijnde A5 gevolgd door een steunpilaar voor een toekomstig viaduct over voornoemde autosnelweg. Op de oorspronkelijke plannen is zo’n 300 miljoen euro bezuinigd. De voor de Fokkerweg bedachte ‘stroomweg’ (een weg op pilaren) en het Utrechtse deel uit het project werden geschrapt, de aansluitingen op de A4 sterk versoberd. Het Masterplan voorziet naast 25 kilometer nieuwe weg in zo’n 35 kunstwerken, waaronder een aquaduct en een 600 meter lange tunnel inclusief een stuk open tunneldak onder Aalsmeer. Onderwerp van gesprek en onderzoek is nog het kruizen van de Amstel. “We zullen de Amstel passeren, de vraag is alleen hoe”, aldus De Boer. De N201 behoort overigens tot de topvijf van pps­wegprojecten waarbij gedacht wordt aan een alliantiecontract.

Doorsnijding

Amstelveen haakte alsnog af omdat ze bij de omlegging van Uithoorn niet kon leven met een dubbele doorsnijding van de Bovenkerkerpolder. Deze keuze heeft overigens geen gevolgen. Mocht Amstelveen niet met het bestemmingsplan instemmen, dan maakt de provincie de ingreep alsnog planologisch mogelijk. Het Regioakkoord wordt de komende tijd ter goedkeuring aan de betreffende colleges voorgelegd. De raadsbehandelingen staan gepland op 19 december, de statenbehandeling volgt 13 januari. De verwachting is dat in voornoemde maand de nieuwe bestuursovereenkomst tussen provincie en betrokken gemeenten wordt bekrachtigd. De verkeersoverlast moet in 2011 zijn opgelost.

Reageer op dit artikel