nieuws

Schildboor Maxima levert topprestatie

bouwbreed

angeren ­ De bouwers van de 2680 meter lange tunnel onder het Pannerdensch kanaal zijn een half jaar voor op hun schema. Schildboor Maxima vreet zich zo gulzig van Betuwe naar Liemers, dat medio december de tweede tunnelbuis ruwweg gereed is. De 72 meter lange machine met boorkop van tien meter baant zich momenteel vlot een weg door de aarden dam die als noviteit is aangelegd in de 25 meter diepe zandput Kandia. Nog enkele weken en dan is een kwart miljoen kuub grond uitgeboord.

“In vergelijking met andere tunnels wordt snel gewerkt. De planning is acht of negen ringen per dag. Soms halen we het dubbele”, wrijft contractmanager P. Janssen van opdrachtgever Railinfra zich in de handen. Met iedere ring komt de tunnel 1,80 meter nader tot de voltooiing. De regie bij de meest oostelijke tunnel op de Betuweroute is voor een groot deel in handen van advies­ en ingenieursbureau Arcadis. Dit deed het haalbaarheidsonderzoek, schetsten de ontwerpen en formuleerden het bestek. Het Arnhemse bureau stortte zich op de advisering tijdens de onderhandelingen, maakte risicoanalyses en zorgt voor de directievoering en externe kwaliteitsborging.

Aanbevelingen

“Arcadis profiteert van alle kennis die binnen onze internationale organisatie aanwezig is”, zegt projectmanager J. Langewouters. Voor de opdrachtgevers zijn de bemoeienissen van het ingenieursbureau met de Pinheirobrug in de Braziliaanse stad Sao Paolo, de Lötschbergtunnel in Zwitserland en de hogesnelheidslijn Keulen ­ Frankfurt evenzovele aanbevelingen. “Weet je waarom het karwei onder het Pannerdensch kanaal zo snel opschiet? In de tunnel werkt onze Duitse ingenieur Markus mee. Hij wil zo snel mogelijk weer naar huis”, grapt Langewouters. Van de parkeerplaats bij de bouwplaats is het internationale karakter van het project af te lezen. Nederlandse, Duitse en Belgische nummerborden staan broederlijk bijeen. In de put werken samen de TBI Holding, Welling, het Franse concern Vinci en CFE uit België. Op de reusachtige boormachine staat de handtekening van de Duitse fabrikant Herrenknecht. De om hun precisie geprezen boorpiloten komen uit Engeland. Hun vakmanschap schroefde de voortgang op tot een topprestatie van 113 ringen per week: 203 meter tunnel in amper zeven dagen. De bouw van de tunnel onder het Pannerdensch kanaal staat op de begroting voor een bedrag van 160 miljoen euro. De overschrijding ten gevolge van meerkosten wordt geraamd op 2 tot 3 procent. “We blijven keurig binnen de begroting. De extra kosten zijn puur het gevolg van aanvullende eisen”, verzekert projectmanager Janssen.

Wijze

Een bijzonder kenmerk van het tunnelproject bij Angeren is de dam door zandwinput Kandia. Aanvankelijk was de gedachte de Betuweroute met een brug over het Pannerdensch kanaal te leiden. Die oplossing zou een forse inbreuk geweest zijn in het open landschap en een bedreiging voor de zeldzame rugstreeppadden en kamsalamanders ter plaatse. Dan liever de grond in. Waarbij met een duik onder steenfabriek Huissenswaard de voorkeur werd gegeven aan de kortste route tussen de winterdijken, dwars door de 25 meter diepe met water gevulde zandput Kandia. Om de passage van de zandput mogelijk te maken, viel het besluit om in het water een stevige dam aan te leggen. Misschien wel als hommage aan het nabijgelegen Nederlandse damdorp bij uitstek Huissen. Zorgvuldig is de dam in lagen zand opgespoten en met grote trilnaalden verdicht. Schildboor Maxima graaft zich dezer dagen voor de tweede keer moeiteloos door het solide zandlichaam. De aanleg van de dam wordt aangegrepen om de vrijwel levenloze zandput te veranderen in een gebied met variatie waarin natuurwaarden zich goed kunnen ontwikkelen. De tunneltoeritten zijn op klassieke wijze aangelegd. Sleuf graven, vloer storten, wanden plaatsen en een dak erop. Projectmanager Janssen: “Bij Jules Verne gaat de boor direct de grond in. Onze werkelijkheid is anders. De boor heeft om zijn werk te doen minstens tien meter grond boven zich nodig.” Vanuit dienstgebouwen worden straks de technische installaties van de tunnel beheerd. Waterschuiven zullen in geval van nood de tunnel afsluiten. Mocht de Betuwe ooit overstromen dan zal de Liemers niet overspoeld raken door watermassa’s uit een spoorwegtunnel.

Veiligheid

Volgens Janssen wordt bij het hele Betuweproject veel waarde gehecht aan het aspect veiligheid. Door de aanleg van waarschuwings­ en brandblussystemen maar ook door bijzondere zorgvuldigheid op de werkvloer. “Bij projecten van deze omvang hadden we statistisch gezien al acht tot tien dodelijke ongevallen moeten hebben gehad. Ik klop het af. Het aantal ongevallen met blijvend letsel tot gevolg is gelukkig nul. Natuurlijk verstapt zich wel eens iemand. De veiligheid is een prestatie waar de aannemers, opdrachtgever en toezichthouders best trots op kunnen zijn.” Met het ontwerp en voorbereiding van de tunnel onder het Pannerdensch kanaal is zeven jaar geleden begonnen. Voor de bouw waren 165 vergunningen nodig, waarvan tegen de helft bezwaar werd ingediend. “We kunnen de weg naar de Raad van State wel dromen”, verzucht projectmanager Janssen. Het aantal bezoekers tijdens de bouwfase heeft de 20.000 inmiddels overschreden.

‘We kunnen de weg naar de Raad van State wel dromen’

Reageer op dit artikel