nieuws

PSIB smeert de hard nodige innovatie

bouwbreed

gouda ­ Vraaginnovatie, transactie­innovatie en aanbodinnovatie; het zijn de drie sleutelwoorden in het kennisinvesteringsprogramma proces­ en systeeminnovatie in de bouwsector (PSIB). Door bundeling van kennis onder de vlag van CUR.NET moet de bouw sneller innovatiever worden.

Radicale verbetering in de bouw is dringende noodzaak. Dat was al zo voor de zogenoemde bouwfraude. Nu is de noodzaak alleen nog maar groter. Juist de drie bovengenoemde sleutelwoorden zijn daarvoor essentieel. Verdere professionalisering van opdrachtnemer en opdrachtgever en een beter aanbestedingsbeleid, daar draait het om in PSIB. Als zodanig moet het fungeren als de haarlemmerolie voor de broodnodige veranderingen in de bouw. De noodzaak tot veranderen komt uit de maatschappij, die steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van het ruimtegebruik, de gebouwde omgeving en het te bouwen object zelf. De maatschappij heeft behoefte aan een bouwsector die consumentgericht is, continu meerwaarde levert, betrouwbaar, innovatief en kennisintensief is, zo is het algemene gevoelen. Ook vanuit de sector zelf wordt de noodzaak tot verandering gevoeld. Zou deze die niet al voelen, dan dwingt ongetwijfeld de parlementaire enquête de hem daartoe.

Kennis

Vanuit de wetenschappelijke wereld is er eveneens druk op de bouwsector om eens te iets te doen aan de kennisstructuren. De kennis is nu vaak versnipperd. Dat vereist dus een programmatische aanpak. ICES/KIS 3, het kennisinfrastructuurprogramma van de interdepartementale commissie economische structuurversterking, bood daartoe de kans. Inmiddels ligt er een programma klaar en is een businessplan in de maak. Dat laatste wordt eind deze maand besproken, waarna het kan worden ingediend en er eventueel geld van de ICES vrijkomt. Officieel start het PSIB­programma dan op 1 januari 2003. Dat is niet afhankelijk van een eventuele bijdrage van de rijksoverheid. Wel zal zonder die bijdrage het programma op onderdelen noodgedwongen afgeslankt moeten worden.

Reageer op dit artikel