nieuws

Plan voor Kralingse Zoom onder vuur

bouwbreed Premium

ROTTERDAM ­ De gemeente Rotterdam en ontwikkelaar Blauwhoed Vastgoed BV moeten hun plannen voor een groot mobiliteitscentrum aan de Kralingse Zoom bijstellen. Hoge kosten en de strengere eisen ten aanzien van vrijwaringszones dwingen tot ‘herordening’ van het masterplan.

‘Er is geen sprake van dat het plan wordt uitgekleed, maar het is duidelijk dat we het tekort naar beneden moeten brengen. We zoeken een nieuwe configuratie, bijvoorbeeld door gebruikmaking van versimpelde bouwmethodes’, zegt projectleider E. Schouten (dS+V). Bouwen bovenop het transferium is volgens hem waarschijnlijk niet meer haalbaar, evenmin als een brug over de snelweg. Hoe groot het tekort precies is, wordt volgens hem pas duidelijk bij voltooiing van de haalbaarheidsstudie. Die had klaar moeten zijn in december, maar wordt wegens de vereiste aanpassingen nu pas in maart 2003 verwacht.

Parkachtig

Het originele masterplan van architect Pi de Bruijn voorzag in een parkachtig bedrijventerrein met een landschapsbrug over de A16. Die zou een verbinding slaan van Rotterdam naar Capelle aan de IJssel. Rondom de terminal ­ een ‘overstapmachine’ voor de diverse verkeersmodaliteiten ­ was plaats ingeruimd voor 117.000 vierkante meter kantoorruimte, 3000 parkeerplaatsen en 3000 vierkante meter winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden. Voor het verkeer aan de zuidrand moet Kralingse Zoom een sleutelrol gaan vervullen. Reizigers moeten van hieruit Rotterdam­Centrum in negen minuten kunnen bereiken. Bij de presentatie van het masterplan een jaar geleden schatte de toenmalige wethouder J.C. Kombrink de ‘onrendabele top’ in het plan op 45 miljoen euro, bij een totaal benodigde investering van 115 miljoen euro. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat een substantiële bijdrage uit de MIT­gelden (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) aan het project voorbijgaat. Bovendien is de kantorenmarkt ingestort. Volgens commercieel projectdirecteur J. Heystek van Blauwhoed Vastgoed spelen strenge regels ten aanzien van externe veiligheid een belangrijker rol bij de aangepaste planvorming dan financieringstekorten. Blauwhoed wilde op 31 meter van snelweg A16 bouwen, Rijkswaterstaat eist een minimale afstand van 100 meter. Een bouwkundige oplossing, die in eerste instantie is gezocht, bleek niet voor handen.

Wapenen

Heystek: ‘Tegen een ontploffing van een lpg­vrachtwagen die over de A16 passeert, kun je je bouwkundig niet tegen wapenen. Het is daarom onvermijdelijk dat we moeten schuiven in het plan.’ Dat er een transferium komt en dat Kralingse Zoom dé Rotterdamse kantorenlocatie van de toekomst is, blijft volgens Schouten onveranderd. ‘De verslechterde marktsituatie hoeft dat niet te verhinderen. We zijn altijd uitgegaan van gefaseerd bouwen tussen nu en 2018.’

Reageer op dit artikel