nieuws

Ook ‘wassende’ echtgenotes recht op vergoeding asbest

bouwbreed

den haag ­ Echtgenotes die overalls met asbeststof hebben gewassen, krijgen mogelijk ook een tegemoetkoming. Tot nog toe is die alleen voorbehouden aan mensen die op hun werk in aanraking zijn gekomen met asbest. Staatssecretaris Rutte (sociale zaken) onderzoekt een nieuw convenant met de sociale partners en asbestslachtoffers hierover.

Rutte kondigde in een overleg met de Tweede Kamer bovendien aan dat hij de tegemoetkoming van 15.882 euro wil aanpassen aan de inflatie. De asbestslachtoffers en kamerleden hadden hierop aangedrongen. Hij is zelf verantwoordelijk voor het voorschot. In de oude regeling konden werkgevers aansprakelijk worden gesteld. De bewijslast lag bij het slachtoffer die moest aantonen dat hij met de stof mesotholioom in aanraking was gekomen. In 90 procent van de gevallen was het slachtoffer al overleden voor de tegemoetkoming was beoordeeld. De staatssecretaris paste de regeling daarom aan. Zonder het opvoeren van bewijzen krijgen asbestslachtoffers per 1 januari een voorschot. Daarna wordt gekeken of het bedrag en het voorschot kunnen worden verhaald op de (ex­)werkgever. Naar verwachting zullen jaarlijks 200 mensen gebruik maken van de regeling. Rutte verwacht dat 80 procent het voorschot ontvangt voor het overlijden. De staatssecretaris sluit echter uit dat milileuslachtoffers, bijvoorbeeld fietsers over asbestwegen, en kleine zelfstandige ondernemers, een vergelijkbare regeling krijgen. Het comité asbestslachtoffers is overigens sceptisch over het plan van Rutte om een nieuw convenant te sluiten voor de echtgenotes. “De werkgevers hebben al vaak genoeg aangegeven dat ze daarvoor niet willen betalen”, aldus mr. R.F. Ruers van het comité.

Reageer op dit artikel