nieuws

Ontslaggolf dreigt in de gww­sector

bouwbreed Premium

gouda ­ De grond­, water­ en wegenbouw staat aan de vooravond van een ontslaggolf. Zeker vijfduizend man zijn al ontslagen of hebben ontslag aangezegd gekregen. Reden is dat veel eerder en sneller de opdrachtenstroom van de overheden opdroogt. Gevreesd wordt voor faillissementen.

“Het lijkt wel of alles tegelijk over ons heenkomt”, zegt woordvoerder H. Dragt van Vianed. Hij somt op: “Het btw­compensatiefonds waardoor gemeenten werken onder zich houden, verkiezingen die ervoor zorgen dat oud beleid wordt heroverwogen, het uitstel van het Nationaal Verkeers­ en Vervoersplan, verschuivingen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, de algemene economische ontwikkeling, de terugval van het woningbouwprogramma die de gww 10 miljoen euro per duizend woningen kost en de decentralisatie van de doeluitkeringen aan gemeenten, waarbij argwaan over de hoogte vertragingen geeft.” Het leidt er allemaal toe dat veel bedrijven, die normaal gesproken nu op piekcapaciteit zouden moeten draaien, al personeel op straat moeten zetten wegens gebrek aan werk. Niemand weet exact om hoeveel mensen het gaat. “Hou het maar op vijfduizend mensen die inmiddels al een ontslagaanzegging hebben gekregen”, schat Dragt. Daarbij gaat het dus om 10 procent van het arbeidsbestand. In normale jaren is er in de winterperiode altijd sprake van ontslagen in de gww­sector. Dat heeft te maken met de slechte spreiding van overheidsopdrachten over het hele jaar. Daardoor is er weinig werk in de eerste drie maanden van het jaar. Nu dienen de ontslagen zich al in november aan.

Landelijk

“Het is een landelijk beeld”, zegt sectorbestuurder G. Lokhorst van de Hout­ en Bouwbond CNV. Vanuit zijn achterban hoort hij de verhalen van middelgrote bedrijven waar bij tientallen tegelijk de ontslagen vallen. “Ze hebben het allemaal moeilijk. De conjunctuur de schuld geven, is te gemakkelijk. Het gaat om veel meer”, bevestigt hij het beeld van Vianed. Zijn FNV­collega L. Elzinga zegt ronduit geschrokken te zijn van de snelheid waarmee de ontslaggolf doordendert. Hoewel het een landelijk beeld is, worden volgens hem het noorden en oosten van ons land wel het hardst getroffen. “Dat komt onder meer doordat in die regio’s bedrijven veel personeel in dienst hebben gehouden. Daardoor moeten er daar nu veel meer uit.” Hij heeft voorbeelden van bedrijven met dertig man personeel waar er twintig uit moeten. Dat de problemen groot zijn, wordt ook duidelijk uit het aantal sociale plannen waarmee de bonden zich bezighouden. “Ik heb het niet over tientallen, maar over honderden”, aldus Elzinga. Het geeft aan dat een aantal bedrijven aan het wankelen is. “Uit gesprekken in de sector proef ik dat ondernemers geen flauw idee hebben wanneer en in welke mate de markt weer zal oplopen. Gebruikelijk in de sector is dat werknemers na zes tot acht weken winter­ww weer terug kunnen komen bij hun baas. Daar heb ik nu zo mijn twijfels over.”

Reageer op dit artikel