nieuws

Onbetrouwbare aannemers nu op besloten lijst

bouwbreed Premium

den haag ­ Het kabinet komt toch met het voorstel een zwarte lijst van aannemers in te voeren, alleen wordt het anders genoemd. Het publiceren van zo’n lijst is volgens de Europese aanbestedingsregels namelijk verboden. Het kabinet spreekt nu van ‘een regeling uitsluiting bij aanbestedingen’ een gegevensbestand dat niet openbaar is.

In dit bestand komen niet alleen bedrijven te staan die zijn veroordeeld op grond van fraude of omkoping, maar evenzeer bedrijven die een schikking met het Openbaar Ministerie hebben getroffen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken is een zwarte lijst die wordt gepubliceerd in strijd met de Europese aanbestedingsregels, maar een “niet openbaar gegevensbestand” is dat niet. Het moet worden gezien als een soort informatiepunt waar aanbestedende diensten kunnen controleren of een bepaald bouwbedrijf betrouwbaar is. Die aanbestedende diensten zijn vooral de overheden inclusief Rijkswaterstaat.

In strijd

Hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg, mr.dr. C. Jansen, noemt dit besloten gegevensbestand net zo in strijd met de Europese aanbestedingsregels als de eerder geopperde zwarte lijst. “Iedereen mag een lijst opstellen, maar zodra die wordt gehanteerd en bouwbedrijven van deelname worden uitgesloten, gelden er strenge juridische regels. Ik ben het volkomen eens met wat Pijnacker Hordijk eerder in Cobouw publiceerde.” Jansen doelt op de volgende uitspraak van mr. E.H. Pijnacker Hordijk, jurist bij De Brauw Blackstone Westbroek en expert op het gebied van aanbestedingsrecht: “Het is alleen mogelijk een inschrijver uit te sluiten als gevolg van een (dreigend) faillissement, een vonnis, ernstige fouten in de uitoefening van het beroep, belastingschulden, achterstand in betaling van sociale verzekeringen of valse inlichtingen over bovengenoemde bepalingen. Ernstige fouten duiden op grove bouwfouten en niet op mogelijke frauduleuze handelingen. De rechter zal overheidsopdrachtgevers, die dat begrip toch gebruiken, dan ook direct terugfluiten” (Cobouw, 3 december 2001). De voorgestelde database (die volgens Economische Zaken noch zwart noch lijst mag heten) werpt bij het AVBB honderden vragen op.

Criteria

Woordvoerder Wouters: “Hoe verhoudt zich dit gegevensbestand met de al bestaande bureaus Bibob en Vennoot die al bij het ministerie van Justitie zitten? Welke criteria worden gehanteerd om bedrijven in zo’n bestand te stoppen en wat is fraude eigenlijk? Behoren daar ook belastingdelicten toe of arboprocedures? En hoe lang staat een genoteerd bedrijf te boek als onbetrouwbaar? Wie houdt daar eigenlijk zicht op?” Als dat niet helder is, zo verklaart Wouters namens het AVBB, dan is dit de verkeerde weg. “We leggen juist het accent op transparantie, daar behoort zo’n besloten lijst zeker niet toe.” Het feit dat bouwbedrijven aan de goden zijn overgeleverd, noemt het AVBB een ernstig bezwaar. “Om die reden kritiseren we ook het screeningsbureau SBA in Amsterdam.”

Reageer op dit artikel