nieuws

Onbekend

bouwbreed Premium

almelo ­ De Regionale Opleidingscentra Twente Plus en ROC Oost Nederland gaan opleiden voor bouwdiploma’s die in Nederland en Duitsland dezelfde waarde hebben. De opleidingen beginnen nadat de Regionale Opleidingscentra zijn gefuseerd. Dat zegt R. Franken, voorzitter van het College van Bestuur van Twente Plus.

ROC’s Twente leiden op voor grensoverschrijdende diploma’s Onlangs maakten Twente Plus en ROC Oost Nederland fusieplannen bekend. Hiertoe wordt in december een intentieverklaring ondertekend. Daarna volgt een onderzoek naar de mogelijkheden om de onderwijsinstellingen samen te voegen. De uiteindelijke fusie moet in 2004 een feit zijn. Hierdoor ontstaat een van de grootste regionale opleidingscentra van Nederland met in totaal zo’n 35.000 leerlingen. Daarvan volgen er ongeveer 22.000 onderwijs via de beroepsbegeleidende (BBL) dan de beroepsopleidende (BOL) leerweg. De bouwopleidingen tellen rond 1500 leerlingen. ‘De Duitse en de Nederlandse arbeidsmarkt verschillen sterk van elkaar’, zegt Franken. ‘Als er in Nederland bouwvakkers te weinig zijn, zijn er in Duitsland teveel. En omgekeerd. Daarop kunnen we inspelen door mensen op te leiden voor diploma’s waarmee ze zowel in Nederland als in Duitsland aan de slag kunnen. We willen de grens openmaken. Dus gaan we zowel Nederlanders als Duitsers opleiden voor de bouw. Wie de opleiding afrondt krijgt twee diploma’s. Het ene voldoet aan de Nederlandse eisen, het andere aan de Duitse.’ Franken verwacht geen taalproblemen. Bewoners van weerszijden van de grens kunnen elkaar doorgaans goed verstaan. ‘Met plat Twents kun je je overal in de grensstreek redden.’ Bovendien zal het regionaalopleidingscentrum taalcursussen verzorgen. Franken verwacht veel belangstelling voor dit soort scholing. Hij verwijst daarbij naar opleidingen in de sectoren procestechniek en verpleegkunde waar nu al diploma’s kunnen worden behaald die aan beide zijden van de grens evenveel waarde hebben. De Duitse bouw heeft inmiddels al belangstelling getoond. De vestiging in Enschede wordt het speerpunt in het grensoverschrijdend beroepsonderwijs. Dat betekent in de praktijk dat de nieuwbouwplannen van beide ROC’s worden aangepast. ‘De campussen die in 2006 moeten verrijzen in Almelo en Hengelo, worden kleiner ten gunste van Enschede.’ De mogelijkheid om leerlingen te scholen voor een dubbel diploma is niet het enige voordeel van de fusie tussen de twee ROC’s. ‘Door de opleidingscentra samen te voegen kunnen opleidingen waarvoor betrekkelijk weinig belangstelling is blijven bestaan.’ Het gaat daarbij om tegelzetten, elektrotechniek en installatietechniek. Ook wordt het voor leerlingen gemakkelijker om naar een andere opleiding over te stappen als na verloop van tijd een bepaalde studiekeuze niet de juiste blijkt te zijn. De fusie zal, aldus Franken, niet leiden tot een grootschalige onderwijsfabriek. ‘Bestuurlijk worden we een grote school, maar niet wat betreft het onderwijs. Daar houden we de menselijke maat in het oog. We blijven ons onderwijs kleinschalig organiseren.’ ‘Wie de opleiding afrondt, krijgt twee diploma’s’

Reageer op dit artikel