nieuws

Nieuw kabinet wijst gebieden aan voor opvang hoogwater

bouwbreed Premium

ubbergen ­ Het demissionaire kabinet schuift de aanwijzing van de noodoverloopgebieden in Gelderland en Brabant door naar de volgende regering.

Staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat) nodigt de betrokken regio’s uit om met alternatieven te komen. Gemakshalve de problemen afwentelen door slim retentiegebieden in Duitsland aan te wijzen, is voor de staatssecretaris onaanvaardbaar. “Het alternatief wordt regelmatig genoemd maar getuigt niet van de verantwoordelijkheid die Nederland moet nemen”. De tegenplannen zullen voldoende ruimte moeten bieden en binnen de gegeven financiële kaders dienen te blijven. “Ik zie het als mijn taak geen tijd te verliezen en het draagvlak voor een beslissing van een volgend kabinet zo groot mogelijk te maken”, aldus Schultz van Haegen. “Mijn mening is dat een vorm van gecontroleerd overstromen noodzakelijk is. De middelen voor de aanwijzing van de gebieden zijn echter nog niet in de begroting opgenomen. Ik vind dat er financiële dekking moet komen als je tot deze gebieden zou komen”. Op 25 november brengt de staatssecretaris een bezoek aan de potentiële overloopgebieden. Het lag in de bedoeling van het kabinet dat de betrokken gebieden in december duidelijkheid zouden hebben. Tegen het aanwijzen van noodoverloopgebieden bestaat grote maatschappelijke weerstand. Het gaat om bewoonde gebieden die in geval van zeer extreem hoge waterstanden gecontroleerd onder water gezet worden om overstromingsproblemen elders langs de grote rivieren te voorkomen.

Reageer op dit artikel