nieuws

Nader onderzoek isolatie bij Schiphol

bouwbreed Premium

den haag ­ Progis (Project Geluidsisolatie Schiphol) heeft besloten om voorlopig geen isolatiepakket met een enkele gipsen afwerkplaat toe te passen. Pas als proefondervindelijk is bewezen dat het pakket voldoet aan de voorgeschreven brandveiligheidseisen, wordt het aangebracht.

De maatregel is het gevolg van een onderzoek dat Progis naar aanleiding van klachten van bewoners in Assendelft liet uitvoeren. In een brief aan Progis eiste de gemeente Zaanstad, waaronder Assendelft valt, namens bezorgde inwoners om “nadere gegevens over de brandveiligheid van het toegepaste isolatiepakket”. Progis, ressorterend onder Rijkswaterstaat, is verantwoordelijk voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen rondom Schiphol. Volgens Progis­woordvoerder R. Gligoor voldoen alle pakketten aan het Bouwbesluit, maar bestond bij één pakket nog wat onduidelijkheid. “We hebben daarom het adviesbureau Cauberg­Huygen gevraagd aanvullend onderzoek te verrichten. Dat betreft het isolatiepakket dat onder andere een enkele gipsen afwerkplaat bevat. Totdat proefondervindelijk is bewezen dat dit pakket aan de gestelde brandveiligheidseisen voldoet, hebben we besloten om dit pakket voorlopig niet toe te passen.” Volgens Gligoor is dit pakket in Assendelft overigens minimaal toegepast, hij spreekt van “een handjevol huizen”. Mocht echter blijken dat het straks niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan zal Progis de voorziening uit de bestekken schrappen en de reeds aangebrachte enkele afwerkplaat vervangen door een dubbele plaat. Het nadere onderzoek zal door TNO worden uitgevoerd. Deze week verneemt Progis van TNO op welke termijn de resultaten daarvan zijn te verwachten.

Destructief

Daarnaast zal Progis zelf grondig onderzoek verrichten naar de afwerking van reeds aangebrachte voorzieningen. De bewoners hadden namelijk eveneens hun twijfels over de wijze waarop de pakketten zijn aangebracht. Gligoor: “We zullen controleren of alle onderdelen van een pakket zijn aangebracht. Desnoods destructief, door steekproefsgewijs al aangebrachte pakketten te slopen. Een isolatiepakket valt of staat met de compleetheid. Als mocht blijken dat de afwerking te wensen overlaat, zullen we ons onderzoek uitbreiden.”

Reageer op dit artikel