nieuws

Kampen vol opvallende bouwprojecten

bouwbreed Premium

Kampen vol opvallende bouwprojecten

Elke plaats heeft zijn eigen bouwprojecten. In deze rubriek worden de belangrijkste bouwlocaties van een specifieke gemeente belicht. Vandaag Kampen. In Kampen vindt een aantal opvallende bouwprojecten plaats, projecten die stuk voor stuk normaal gesproken maar “één keer in het leven van een wethouder voorkomen”, zoals de aanleg van een spoorlijn, een haven en een rijksweg. Volgens wethouder J.T.M. Piederiet is het dan ook “min of meer toeval” dat ze allemaal in dezelfde periode, in de dezelfde gemeente plaatsvinden. Kampen, gelegen aan de monding van de IJssel, heeft zo’n vijftigduizend inwoners. In de sfeervolle binnenstad herinneren honderden monumenten aan het rijke cultuurhistorische verleden. Het lidmaatschap van de Hanze, een vereniging van handelssteden als Zwolle, Deventer en Doesburg, zorgde voor een bloeiperiode in de vijftiende eeuw. Inmiddels omvat de gemeente Kampen zeven dorpskernen ­ inclusief IJsselmuiden, waarmee het vorig jaar is gefuseerd ­ en is een nieuwe bloeiperiode in zicht. Zo geniet de ‘havenstad van Overijssel’ brede steun van provincie en Rijk om een 40 hectaren groot havengebied aan te leggen. Daarbij zal de vaargeul richting IJsselmeer tot ongeveer 5 meter worden uitgediept. Het ambitieuze Kampen hoopt met de aanleg van deze Zuiderzeehaven en bijbehorend industrieterrein bijna drieduizend blijvende arbeidsplaatsen te generen. Een flinke impuls voor de economie dus. Verdere groei van bedrijfsactiviteiten wil de gemeente bereiken met de aanleg van een bedrijventerrein langs de A50. De nieuwe rijksweg verbindt Kampen met het noorden en nadert zijn voltooiing. Bedrijvenpark Rijksweg 50 omvat 50 hectare netto uitgeefbare grond. Vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen, legt wethouder Piederiet uit. “We willen veel bedrijven, met zoveel mogelijk een gemiddeld aantal werknemers. Deze kleinschaligheid is de kracht van Kampen.” De Hanzespoorlijn is eveneens een landelijk project dat de Randstad en het noorden dichter bij elkaar brengt. De spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle, met een nieuw station in Kampen, is de uitkomst van een regionale lobby, aldus Piederiet. “We gaan ervan uit dat het nieuwe spoor binnen acht à tien jaar is gerealiseerd.” Maar het meest bijzondere project is toch wel de dijkverzwaring, een project van de waterschappen die in het hele land rivierdijken hebben opgehoogd. Kampen ligt aan het eind van de IJssel, zodat bij een sterke noordwestenwind het water wordt opgestuwd vanaf het IJsselmeer. Dat bemoeilijkt de afvoer van het water en bezorgt de Kampenaars natte voeten. Piederiet: “Het vervelende is dat het waterfront zich bevindt in de oude binnenstad van Kampen. Het ophogen van de dijk met 2 meter, zou betekenen dat het uitzicht op het water weg is. En dat zou jammer zijn.” Besloten is daarom de oude stadsmuur op te kalefateren en de huizen langs het water waterdicht te maken, zodat het bijzondere karakter van havenstad Overijssel niet verloren gaat.

Reageer op dit artikel