nieuws

Ingenieursbureaus tevreden met huidige gedragsregels

bouwbreed Premium

den haag ­ De huidige gedragsregels voor ingenieursbureaus hoeven niet te worden aangescherpt. Dat vindt althans tweederde van de bedrijven die aangesloten zijn bij brancheorganisatie ONRI, zo heeft een enquête duidelijk gemaakt.

Volgens voorzitter F. Hasselaar van ONRI mag daaruit niet zonder meer worden geconcludeerd dat eenderde van de leden wel voorstander is van aanscherping. “Er wordt heel genuanceerd gedacht over de vraag of de regels gewijzigd moeten worden”, laat hij weten. Volgende maand worden de uitkomsten van de enquête in de ledenvergadering besproken en worden pas knopen doorgehakt. Hasselaar: “Wij als bestuur zien in elk geval geen aanleiding om de gedragsregels aan te passen.” Heikel punt is vooral of in de gedragsregels van de ONRI een striktere scheiding tussen advisering en uitvoering vastgelegd moet worden. De discussie over de ‘dubbele­petten­problematiek’ wordt al langer gevoerd binnen de brancheorganisatie, maar is weer aangezwengeld door de bouwfraudeaffaire. Arcadis raakte eerder dit jaar in opspraak omdat haar realisatiepoot had meegedongen naar de aanleg van infrastructuur rondom stadion Gelredome. Bij dat project trad het ingenieursbureau ook al op als adviseur van de opdrachtgever, de gemeente Arnhem. Achteraf bleek dat Arcadis zich wel had gehouden aan gedragsregels. Die schrijven voor dat de opdrachtgever expliciet en schriftelijk duidelijk moet hebben gemaakt geen bezwaar te hebben tegen de zogenaamde dubbelrol. “Voor ons is met name transparantie cruciaal”, zegt Hasselaar. “Als je als ingenieursbureau optreedt als adviseur dan ben je adviseur. Treed je op als aannemer, dan ben je aannemer. Dat moet te allen tijde helder zijn. Vermenging van de functies is altijd bedenkelijk. Alleen als de opdrachtgever er om vraagt moet het kunnen.”

Reageer op dit artikel