nieuws

Hoge Prioriteit vervoers­systeem Deltametropool

bouwbreed

Hoge Prioriteit vervoers­systeem Deltametropool

Nederland voegt zich elke ochtend en avond gelaten in de file of tracht zich in een vertraagde trein te wringen. Ondertussen heerst in politiek Den Haag chaos en besluiteloosheid op het gebied van het verkeer en vervoer. De plannen voor tolpoorten, rekeningrijden en technologische innovaties van minister Netelenbos zijn afgeserveerd, waarna zij zelf in de coulissen kon verdwijnen. Initiatieven van het bedrijfsleven, onder andere Siemens, ABN­AMRO, en VNO voor tolwegen, private financiering van infrastructuur, Zuiderzeelijn en Rondje Randstad zijn door ambtelijke commissies, geadviseerd door onderzoeksinstituten en adviesbureaus, op grond van starre en rigide economische beoordelingen als niet gewenst bestempeld.

Op dit moment sappelt de Nederlandse bouwwereld om de HSL en de Betuwelijn binnen de kosten en op tijd gereed te krijgen. Daarmee wordt vooral de bereikbaarheid van de Deltametropool vanuit het buitenland verbeterd. Over de wijze waarop de noodzakelijke verplaatsingen binnen deze Deltametropool in de toekomst moeten worden afgewikkeld ontbreekt een duidelijke en samenhangende visie. Consensus lijkt slechts te bestaan over het uitgangspunt dat voor iedere euro ten behoeve van het openbaar vervoer ook een euro in asfalt moet worden geïnvesteerd.

Kansen

Voorlopig moet Nederland het doen met rijden over vluchtstroken, niet harder dan 80 km per uur in de nabijheid van de grote steden en een verbod voor vrachtauto’s om in te halen. Op het gebied van ruimtelijke ordening en vervoer laat Nederland unieke kansen onbenut. Men kan niet volstaan met slechts een verandering in naam: Randstad wordt Deltametropool. Aan de metropolitane ontwikkeling zal daadwerkelijk gewerkt moeten worden. De Deltametropool kan ontwikkeld worden tot een unieke markt voor huisvesting, werkgelegenheid, bedrijvigheid, diensten en voorzieningen. Een markt van meer dan 7 miljoen consumenten, waarin open concurrentie, schaalvoordelen, differentiatie en specialisatie kunnen bijdragen aan een consumentensurplus en een multipliereffect op de omvang van de economische activiteiten. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze markt (woningen, werkgelegenheid, goederen, diensten en voorzieningen) voor alle betrokken personen en bedrijven met een zo laag mogelijke weerstand toegankelijk is. Dit vereist een structurele verbetering van het vervoerssysteem. De Deltametropool beschikt over een ruimtelijke vormgeving waarbinnen de noodzakelijke infrastructuur relatief en tegen lagere kosten gerealiseerd kan worden in vergelijking met bijvoorbeeld Parijs, Londen, Berlijn of het Ruhrgebied.

Uitvoerbaar

Een integraal vervoerssysteem dat snel, betrouwbaar en tegen relatief lage kosten de verplaatsingsbehoefte van de toekomstige Deltametropool kan faciliteren is uitvoerbaar. Het vergt echter ontwerpers en bestuurders die de behoeften van de toekomst te lijf gaan met innovatieve oplossingen in plaats van met lapmiddelen uit het verleden. De ontwikkeling van een integraal vervoerssysteem voor de toekomst van de Deltametropool dient hoog op het prioriteitenlijstje van een nieuw kabinet te staan.

Prof. Ir. Frank Sanders Hoogleraar Infrastructuur TU­Delft/ TNO Inro

Reageer op dit artikel