nieuws

Haven Nijmegen en overslag spoor­A15 alternatief MTC

bouwbreed Premium

arnhem ­ Uitbreiding van de bestaande containerterminal in de Nijmeegse haven en de ontwikkeling van een bedrijventerrein met railoverslag ten noorden van de A15 moeten een alternatief bieden voor het goederenvervoer nu het MTC van tafel is. Dat is althans de oplossing die het Gelderse provinciebestuur voor ogen heeft.

Gedeputeerde Staten hebben deze week na overleg met de betrokken gemeenten en het Knooppunt Arnhem­Nijmegen (KAN) goedkeuring onthouden aan het multimodaal transportcentrum (MTC) in het Regionaal Structuurplan KAN. De witte vlek die daardoor in het plan is ontstaan, moet opnieuw worden ingevuld. De provincie houdt de regie bij het zoeken naar een oplossing voor de drie vervoersmodaliteiten in de regio. Binnenkort wordt de nieuwe koers die nu door Gedeputeerde Staten is ingezet, voorgelegd aan de provinciale commissie Algemene Zaken. Onduidelijk is nog welke rol de private partijen die bij de ontwikkeling van het MTC betrokken waren in de nieuwe koers gaan spelen. Deze bedrijven, verenigd in de Valburg Ontwikkelings Combinatie, beraden zich nog op het besluit van de provincie. Het Ontwikkelingsbedrijf MTC, dat in 2000 is opgericht voor de ontwikkeling, realisatie en het beheer van het MTC wordt vooralsnog niet ontbonden, omdat het bedrijf wellicht ook een rol toebedeeld krijgt in de nieuwe plannen.

Reageer op dit artikel