nieuws

Haaglanden fors achter met Vinex­bouw

bouwbreed Premium

den haag ­ De woningbouw op Vinex­locaties loopt in de regio Haaglanden flink achter op schema. Tot 2005 moeten zesduizend huizen per jaar worden gebouwd om de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt na te komen. Nu al staat vast dat een achterstand ontstaat van ruim vijfduizend huizen. Bovendien worden tussen 2002 en 2004 5 procent minder sociale­huurwoningen gebouwd dan is afgesproken.

Dat blijkt uit de woningmarktmonitor nieuwbouw 2001 die onlangs werd gepubliceerd door stadsgewest Haaglanden. Volgens de Vinex­afspraken zouden hier tussen 1995 en 2005 dertigduizend huizen moeten verrijzen. Daarvan waren er vorig jaar twaalfduizend opgeleverd. “Tot 2005 staan nog achttienduizend woningen gepland, ofwel ruim zesduizend per jaar”, aldus een toelichting van het stadsgewest. “Extrapolatie van de gegevens laat zien dat tot en met 2004 de bouwproductie met 5300 woningen achterloopt.”

Binnenstedelijk

Ondanks deze tegenvallende resultaten is het stadsgewest tevreden omdat in elk geval binnenstedelijk meer woningen zijn gebouwd dan met het Rijk is afgesproken. “In plaats van negenduizend woningen tot en met 2004 zijn er tot en met 2001 al 22.000 woningen aan de voorraad toegevoegd. Tot 2005 komen er daar nog zevenduizend bij.” De gemeenten binnen Haaglanden, zoals Den Haag, Rijswijk en Leidschendam­Voorburg, hebben met de overheid afgesproken dat 30 procent van de Vinex­woningen tot de sociale­huursector moet behoren. Tot en met 2001 is dit gehaald maar de komende jaren zal het percentage dat wordt opgeleverd 5 procent lager zijn. Onderzoek moet uitwijzen of de achterstand kan worden ingelopen na 2004. Verder constateert het stadsgewest dat de vraag naar koopwoningen binnen de regio terugloopt. Volgens Haaglanden is de vraag nu weer op een ‘normaal’ niveau. Dat heeft vooral negatieve gevolgen voor de verkoop van zeer dure huizen. De tegenvallende verkoopresultaten wijt het stadsgewest aan de slechte economie. Over de toekomst is Haaglanden optimistisch. “Op lange termijn wordt voorspeld dat er voldoende vraag zal blijven naar woningen in het bovenste segment.”

Niet uniek

De situatie in Haaglanden is niet uniek. Eerder dit jaar maakte het ministerie van VROM bekend dat de geplande woningbouw tussen 2000 en 2005 een forse achterstand oploopt. Volgens de afspraken zouden in deze periode 370.000 huizen worden gebouwd. In werkelijkheid worden dit er slechts 250.000.

Reageer op dit artikel