nieuws

Goed functioneren wethouder belangrijker dan politiek

bouwbreed Premium

Goed functioneren wethouder belangrijker dan politiek

Wethouder begint meer en meer op een ambtelijke functie te lijken. Die conclusie valt te trekken uit het boekje ‘Uit liefde voor de stad, in gesprek met twaalf ervaren wethouders’. In de interviews is nauwelijks sprake van politieke standpunten. Goed functioneren lijkt veel belangrijker: initiatief nemen, communiceren, partijen bij elkaar brengen en vooral liefde hebben voor het vak.

Het boekje is een uitgave van de Stichting Werkgroep’2duizend en het bureau voor stedelijke vernieuwing Laagland’advies uit Amersfoort. Rob Oudkerk, wethouder in Amsterdam, kreeg het eerste exemplaar uitgereikt op de eerste van drie ‘wintersalons’. Dat zijn discussiebijeenkomsten voor nieuwe wethouders, gehouden door Laagland’advies.

Onervaren

Veel van de geïnterviewden in het boekje waren voorheen wethouder. Het is de vraag of de nieuwe lichting zit te wachten op hun adviezen. Alleen Herman Meijer van Groen Links (voorheen wethouder in Rotterdam) vindt dat zijn opvolger het zelf moet uitzoeken en op zijn eigen manier moet aanpakken. Misschien zijn de nieuwe wethouders zo onervaren en ledig, dat ze zich naar het fluweel van de wintersalons laten leiden. Wellicht kunnen de oude wethouders nog een beetje over hun graf heen regeren en nemen de nieuwe bij gebrek aan beter ideeën over. Volgens Pieter Tops van het Kenniscentrum Grote Steden van de Universiteit van Tilburg biedt het boekje “een interessante kijk in de wereld van wethouders, waardoor de nieuwe zich kunnen laten inspireren. Het zijn observaties die tegelijkertijd hoogst persoonlijk en tijdloos zijn.” Ze komen niet alleen tijdloos, maar ook kleurloos over. Politieke uitspraken of discussies komen in het boekje niet of nauwelijks aan bod. De meeste wethouders vinden wel dat zij een missie hebben en een visie moeten overbrengen, maar doen dat vervolgens niet. Zij zien de afstemming van wensen, de integratie in een werkbare visie, het aantrekken van investeerders en het stimuleren van burgers als hun taken. Alleen Jan Haverkort van de Partij van de Arbeid (voorheen wethouder in Haarlem) noemt het primaat van de politiek, maar werkt dat niet verder uit.

Steuntje in de rug

Het boekje is bedoeld als steuntje in de rug voor de nieuwe lichting wethouders, die zich met stedelijke vernieuwing bezighouden. Het is niet alleen aan Oudkerk overhandigd, maar aan alle betrokken wethouders toegestuurd. Laagland’advies hoopt dat zij deel zullen nemen aan de drie ‘wintersalons’, discussiebijeenkomsten over ‘De magie van de stad’, ‘Heimwee naar Jan Schaefer?’ en ‘Safety first’. De laatste bijeenkomst gaat niet over stedelijke vernieuwing, noch over het voorkomen van rampen zoals in Enschede en Hoorn, maar over de modieuze koppeling van veiligheid en integratie. Het woord ‘kutmarokkaan’ valt niet, maar lijkt wel de inzet. Het programma moet nog nader worden ingevuld. Het is misschien aardig voor wethouders om te lezen dat zij door moeten zetten, overtuigingskracht moeten tonen, vertrouwen wekken en veel aandacht aan interne verhoudingen moeten besteden, maar spreekt dat niet vanzelf? Wie wordt wethouder zonder liefde voor de stad? Ondertussen zindert de politiek van de discussie over de gekozen burgemeester, wethouders die niet afkomstig zijn uit de gemeenteraad maar door de burgemeester als ‘secondanten’ worden benoemd, het ‘duale model’ in het stadsbestuur en ga zo maar door. Hoe het met die ontwikkelingen en dus ook met de positie van wethouders staat, wordt in het boekje niet uitgewerkt. Wat zijn de mogelijkheden van wethouders in de toekomst, waar zullen zij staan, waaraan kunnen zij macht ontlenen, politieke doelen nastreven? Terwijl de politiek aan het begin van de 21e eeuw op zijn grondvesten trilt en historische ontwikkelingen doormaakt, komt de functie van wethouder uit het boekje naar voren als een wat stoffig en saai beroep, voorbehouden aan goede managers met liefde voor de stad. Niet minder, maar ook niet meer.

Frans van Velden Redacteur Cobouw

Reageer op dit artikel