nieuws

Gelderland begint landinrichting

bouwbreed

Gelderland begint landinrichting

arnhem ­ Gelderland wil volgend jaar beginnen met de uitvoering van het landinrichtingsplan Fort Sint Andries in het Gelderse rivierengebied. De werkzaamheden zullen naar schatting vier jaar duren. Het landinrichtingsgebied, dat 3650 hectare groot is, omvat het rivierengebied waar de Waal en de Maas elkaar naderen. Het hoofddoel van het plan is de vorming van nieuwe natuur in de uiterwaarden. Op diverse plaatsen wordt landbouwgrond vervangen door moerasvegetatie en ooibossen. Hierdoor ontstaat tevens meer ruimte voor recreatie. Ook moet de kans op overstromingen in het gebied verminderen doordat de rivieren meer ruimte krijgen. In de loop van 2003 wordt een begin gemaakt met het vrijmaken van grond in de uiterwaarden door de verplaatsing van agrarische bedrijven en vrijwillige kavelruil. Voor de uitvoering van het project is ruim 1,7 miljoen euro uitgetrokken.

Reageer op dit artikel