nieuws

Geld Informatiecentrum Eigenbouw blijkt probleem

bouwbreed

amersfoort ­ Het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) wil niet betalen voor het Informatiecentrum Eigenbouw. Dit zou te duur en te ingewikkeld zijn. Consumenten en professionele partijen kunnen bij het loket informatie krijgen over particulier opdrachtgeverschap.

Maar volgens K. de Klerk van Vereniging Eigen Huis (VEH), is de financiering en daarmee de komst van van het informatiecentrum sinds de laatste Tweede­Kamerverkiezingen onzeker. “We hebben dit jaar zo’n zes maanden aan het project gewerkt, maar vlak voor de opening van het informatiecentrum trok de minister de financiering in”, laat Klerk weten. Het ministerie heeft in samenwerking met Vereniging Eigen Huis, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en Architectuur Lokaal het afgelopen jaar een bedrijfsplan gemaakt. Het plan ligt klaar, maar kan niet worden uitgevoerd omdat er geen geld is.

Alternatieven

VEH heeft al alternatieven voorgesteld, maar nog geen antwoord van de minister gekregen. Voorlichter M. van Baarsen van VROM laat weten dat de minister nog steeds een dikke 1 miljoen euro op de begroting heeft staan voor het centrum. De bewindsman beraadt zich volgens de woordvoerder op de wijze van uitvoering van het project, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Van Baarsen verwacht dat begin 2003 het Informatiecentrum Eigenbouw van start kan gaan.

Reageer op dit artikel