nieuws

Enschede oorzaak te duur project

bouwbreed Premium

enschede ­ De gemeente Enschede heeft het project Van Heekplein uit de hand laten lopen. Tot dat oordeel komt het bureau Berenschot Osborne die onderzoek heeft gedaan naar de oorzaken voor het financiële debacle bij het stedenbouwkundige project.

In totaal vielen de werkelijke kosten 12,25 miljoen euro hoger uit dan de ramingen. In opdracht van de Rekenkamer van de gemeente Enschede heeft Berenschot onderzocht hoe het zover heeft kunnen komen. Het Van Heekplein is opnieuw ingericht met grote winkelcentra, woningen en commerciële voorzieningen. Berenschot concludeert dat Enschede het project onvoldoende heeft beheerst, zowel financieel als organisatorisch. Vooral tussen 1996 en 1999 was er geen sprake meer van een integrale benadering. In het dossier ontbreekt een volledig financieel overzicht van alle gemaakte kosten. De overheadkosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering van het project lopen in deze periode fors op, maar ze worden nauwelijks bewaakt. Onvoorziene kosten worden veel te laat gecalculeerd of soms niet eens opgenomen in de ramingen. Organisatorisch wordt het ambtelijk apparaat op flinke afstand van het project gezet. Het externe projectbureau Twijnstra Gudde is sterk gericht op het onderhandelingsresultaat met betrokken pandeigenaren­ en beleggers. Een gedegen, volledige financiële rapportage aan de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat laat in die periode sterk te wensen over. Berenschot doet ook aanbevelingen hoe forse stedenbouwkundige projecten op een goede manier beheersbaar kunnen worden gehouden. Volgens Berenschot moeten de opdrachtgevers analyses maken van financiële risico’s die bij deze grote projecten voorkomen.

Het bureau wijst daarbij vooral op een integrale benadering van het project, zowel qua kosten als organisatie. “Integrale projectbeheersing is een basisvoorwaarde voor dit soort projecten”. Volgens Berenschot moeten de opdrachtgevers (vaak gemeenten) analyses maken van financiële risico’s die bij deze grote projecten voorkomen. Ook zal de opdrachtgever financiële en organisatorische wijzigingen beter moeten evalueren en analyseren met alle betrokken partijen.

Reageer op dit artikel