nieuws

Eilandenwijk IJburg begint uit de steigers te komen

bouwbreed

amsterdam ­ Over twee weken arriveren de eerste bewoners van IJburg. Consortium IJ­Delta heeft voor deze pioniers de eerste vijf luxe woningen met tuin aan het water gereed. Volgens consortium­directeur G. Sanders, tevens directeur van Smits Bouwbedrijf, zijn de nieuwe bewoners erg enthousiast. “Ze zijn heel tevreden over IJburg en de woningen die zij hebben gekocht. En dat enthousiasme wordt iedere dag alleen maar groter.”

Jarenlang zijn er discussies gevoerd over de bouw van 18.000 woningen op eilanden in het IJ­meer. De bevolking van Amsterdam was kritisch, maar een referendum met als doel het water te behouden haalde onvoldoende stemmen. Bestuurlijk liep het evenmin van een leien dakje. Aanvankelijk zouden de consortia IJ­Delta, IJburgermaatschappij en groep Waterstad de inrichting van het openbare gebied voor hun rekening nemen. Een paar jaar geleden haalde de gemeente toch maar een streep door dat experiment. Nu de eerste opleveringen aan de orde zijn, werkt het economisch tij niet mee. De eerste bewoners arriveren op een moment dat de ontwikkeling van het eilandenrijk stagneert. Dit jaar worden niet de voorgenomen 1800, maar nog geen achthonderd woningen in aanbouw genomen. Deze vertraging is, zo benadrukt I. Roovers, projectmanager van IJburg, niet een exclusief Amsterdams probleem. Vinex­locaties elders in de Randstad kampen vanwege aarzelingen op de kopersmarkt met dezelfde problemen.

Markt

Bouwers en ontwikkelaars moeten zich nog voegen naar de nieuwe omstandigheden. Sanders: “De hoge productiecijfers komen uit een tijd dat we alleen een distributieprobleem meenden te hebben. Mensen zouden in een sterk groeiende markt in de rij staan voor een woning. Twintig­ tot dertigduizend mensen toonden op voorhand belangstelling. We spraken met z’n allen over een Gouden Eeuw. Sinds de tijd dat we dat dachten is de wereld rigoureus veranderd.” De verkoopproblemen zijn het grootst in de duurste categorie. Villa’s van 700.000 euro zijn moeilijk te slijten. Ook duurdere appartementen laten zich minder gemakkelijk verkopen. Voor een groot deel van IJburg is er geen vuiltje aan de lucht. De sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd. Ook voor de minder kostbare koopwoningen tot 350.000 euro, is de verkoop goed. Het principe van de ongedeelde stad zorgt er vervolgens voor dat de vertraging in de verkoop van de duurste woningen extreem doorwerkt in de bouwproductie op Haveneiland­West. Sanders: “In elk blok bevindt zich van alles wat. Als de duurste woningen niet verkopen, dan valt ook de bouw van sociale huurwoningen en koopwoningen voor het middensegment stil. Het is onmogelijk dergelijke projecten te ontvlechten.” Roovers zoekt met zijn ambtenaren naar manieren om de consortia de helpende hand te bieden. “Er is niet één bepaalde oplossing die we bij alle blokken kunnen doorvoeren. Bij ieder complex ligt dat weer anders. Soms is het nog mogelijk de plannen te vereenvoudigen, bij andere proberen we consortia toch te verleiden tot een investeringsbeslissing.” Sanders meent dat de problemen met de verkoop niet los kunnen worden gezien van het stadium waarin IJburg zich nu bevindt. “De openbare ruimte krijgt een hoge kwaliteit. Al het water in en rond de eilanden zal de bewoners een bijzonder gevoel van ruimte geven. De vele bruggen liggen er al, maar de toeschouwer ziet alleen maar zand. Neem het appartementencomplex Blok 4 van consortium Waterstad 2. Prachtige woningen. Straks ligt het gebouw aan het water, nu staat het nog in het zand. Het vraagt dan wel heel veel verbeelding van potentiële kopers om tot aankoop over te gaan. Als na de eerste opleveringen het gebied toegankelijk wordt en iedereen de aantrekkelijke kanten van IJburg kan aanschouwen, dan voorspel ik een inhaalslag.” Evenmin gunstig voor het imago is de strenge parkeernorm. IJburg wordt autoluw. Voor elk huis is slechts één parkeerplek beschikbaar, zo heeft de toenmalige gemeenteraad indertijd bij de instemming met IJburg verordonneerd. Kopers willen vandaag die parkeerruimte echter wel. Vraag de consortia om een ideaalbeeld, dan verkiezen zij een verruiming naar 1,5 plaats per woning. IJ­Delta en de andere ontwikkelaars beseffen maar al te goed dat zoiets in de Amsterdamse politieke verhoudingen onmogelijk is. Maar enige verruiming lijkt inmiddels niet uitgesloten. CDA en VVD, partijen in het huidige college van burgemeester en wethouders, steunen een norm van 1,25. Het is de bedoeling is dat huurders goeddeels op straat parkeren en ook niet alle kopers in het middensegment worden gedwongen een parkeerplaats te kopen. Vervolgens is het mogelijk, zo rekent Sanders voor, een bij flink gedeelte in de duurste woningcategorie twee parkeerplaatsen te bieden. Gemiddelde prijs: 28.000 euro per parkeerplaats.

Aanbod

Als het gaat om nog te maken bouwplannen, dan lijken gemeente en consortia iets te hebben geleerd. “De afgelopen jaren hebben we de woningen te groot, te luxe gemaakt. Op Haveneiland­Oost, waarover we onlangs met de gemeente afspraken hebben gemaakt, gaan we het dus anders doen. Het aanbod wordt aangepast aan de realiteit. Daarbij gaat het echt niet om te kleine vierkamerwoningen, maar we bouwen minder extreem grote woningen”, aldus Sanders. Vanaf 2005 is er op Haveneiland­Oost ruimte voor 2640 woningen, onderwijsvoorzieningen en een stedelijk havenkwartier met recreatieve voorzieningen. Ook is er ruimte gereserveerd voor de passage van een nieuwe railverbinding tussen Amsterdam en Almere. “Daar zal het principe van de ongedeelde stad evengoed gelden. Alleen niet zo extreem als op Haveneiland­West. Een projectonderdeel heeft een minimale omvang van veertig woningen. Per architect worden er honderd woningen gebouwd. Herhaling van een project zal mogelijk zijn. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken: aan de hoge architectonische kwaliteit wordt niet getornd.” ‘De mensen die hier hebben gekocht, worden met de dag enthousiaster’

Reageer op dit artikel