nieuws

Doorschuifbaar kwastlichaam ondervangt uitharden

bouwbreed Premium

Moderne watergedragen lijmen harden sneller uit dan de vroegere lijmsoorten met (te)veel vluchtige organische oplosmiddelen. Daardoor harden ook de lijmkwasten veel sneller uit, zodat je ze voortijdig moet afdanken. Een milieuvriendelijk antwoord kon niet uitblijven. octrooi

nummer: 1017608 houder: P.Lunenburg uitvinder: P.Lunenburg

Octrooiaanvragen en ­verleningen zijn op vele manieren in te delen, bijvoorbeeld aan de hand van de vermelding na het kopje ‘Gemachtigde’ op het voorblad. Verreweg de grootste groep aanvragen vermeldt daar een naam, meestal van een mr, ir of ing. Bij de rest staat achter dat kopje: ‘Geen’. Octrooi 1017608 is van dat tweede type, maar leest als een tekst die is opgesteld door een volbloed gemachtigde. Gaat het hier om een ex­octrooigemachtigde die zelf is gaan uitvinden, of om een uitvinder die al zo lang meeloopt dat hij het klappen van de octrooitaalzweep door­en­door kent? Lachend bekent P. Lunenburg dat hij de tekst van zijn eerste en tot nu toe enige octrooi niet zelf heeft geschreven, maar dat de aanvrage voor hem is opgesteld en ingediend door een expert van Synthens, innovatienetwerk voor ondernemers. Gesprekken met de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) en TNO gingen er aan vooraf. Hij is begonnen als schoenmaker, maar heeft nu een praktijk voor podotherapie. Hij verricht nog wel reparaties aan het daarbij horende speciale schoeisel en gebruikt voor het lijmwerk een prototype van zijn vinding. Het gaat om een holle steel van ongeveer 20 centimeter met daarin geklemd een iets langere bundel vezels die aan één kant uit de buis steekt. Als het uitstekende kwastdeel hard is geworden, kan het ‘kwastlichaam’ verder uit de buis worden getrokken en achter het verharde stuk worden afgesneden. Klaar voor gebruik. Bij de huidige, snel uithardende lijmen spaart de gebruiker op deze manier diverse onbruikbaar geworden kwasten uit. Als zoon van een schoenmaker kende Lunenburg een vergelijkbare aanpak uit zijn jeugd, voor nu in onbruik geraakte lijmsoorten. Zo’n doorschuifbaar kwastlichaam leek hem dan ook een goede oplossing voor het probleem van de snel uithardende, watergedragen lijmen. En van watergedragen verven, want bij die moderne verven spelen volgens hem vergelijkbare problemen. De materialen van buis en kwastlichaam zijn zo nodig precies af te stemmen op de op te brengen materie. Zelf gebruikt de podotherapeut bij het lijmen een plastic pijp met een bundel sisalvezels. Het octrooi voorziet in een kunststoffen stop op het achteruiteinde van de buis. En in merktekens op het kwastlichaam, die de optimale lengte aangeven voor het uitstekende gedeelte. Een speciaal merkteken kan bovendien aangeven dat het einde van de schuifkwast nadert. Bij het volledig opgebruiken kan de buis via de taps uitlopende achterkant worden voorzien van een nieuw kwastlichaam. De uitvinder is met een fabrikant in gesprek over de productie van zijn kwast. Lunenburg: “Eerder ben ik met twee andere fabrikanten bezig geweest, maar die kregen het niet voor elkaar, maar bij deze derde heb ik goede hoop op een verhandelbaar product.” Met de schildersbranche lopen nog geen gesprekken.

Reageer op dit artikel