nieuws

Dakenbranche leerde lessen uit storm 1990

bouwbreed Premium

gorinchem ­ Na de storm die eind vorige maand over Nederland raasde, is relatief veel schade gemeld aan metalen dakbedekkingsystemen. Volgens BDA Dakadvies toont het schadebeeld aan dat de kennis over het bevestigen van metalen dakbedekkingen bij sommige verwerkers tekortschiet.

Bij het bevestigen van metalen dakbedekkingen zijn verwerkers onvoldoende op de hoogte van de wijze waarop de krachten als gevolg van windbelasting worden overgedragen. De storm die vorige maand vooral de kuststreek trof, heeft dit volgens BDA aangetoond. De metalen dakbedekkingen zijn veelal bevestigd op één profiel dat met name bij hoge windsnelheden extreem wordt belast. Door ervoor te zorgen dat de krachten over meer bevestigingspunten en profielen worden verdeeld en door gebruik te maken van bevestigingen met voldoende windweerstand kan de schade aanzienlijk worden beperkt. Dat de schade aan gebouwen vorige maand relatief klein was, is volgens BDA te danken aan het Bouwbesluit en de lessen die de dakenbranche heeft geleerd van de zeer zware storm in 1990. Met name de invoering van de norm NEN 6702 en de richtlijn NPR 6708 is van positieve invloed geweest. De helft van de dakbedekkingen werd destijds nog partieel verkleefd. Deze bevestigingswijze wordt nu vrijwel niet meer toegepast. Mechanisch bevestigde en volledig verkleefde dakbedekkingssystemen zijn er voor in de plaats gekomen. Fixatie van de dakbedekking in de kimmen werd vóór 1990 lang niet altijd nodig geacht. Maar sinds 1990 is kimfixatie een standaard toepassing geworden in de alledaagse praktijk van dakdekkers. Opmerkelijk is dat BDA elk jaar wel weer meldingen van stormschades ontvangt die hun oorzaak blijken te hebben in het ondoordacht renoveren van dakbedekkingen. Niet zelden gebeurt het dat over de bestaande dakbedekking keurig een nieuwe dakbedekking wordt aangebracht, maar dat de bevestiging van de oude laag aan de ondergrond niets voorstelt. Een ander regelmatig terugkerende stormschade betreft die aan overstekken. De verbinding tussen overstek en dakspouw verdient bijzondere aandacht, aldus BDA.

Overstekken

Vooral als de overstekken zijn aangebracht op lessenaarsdaken kan de windbelasting bijzonder groot worden. De overdruk die in de overstekken ontstaat kan in combinatie met de zuiging op het dakvlak gemakkelijk tot schade leiden als de constructieve verbinding niet goed is. Lessenaarsdaken blijken overigens ook opvallend vaker aanleiding te geven voor klachten over geluidshinder wanneer het stevig waait. Met name wanneer deze daken zijn voorzien van een metalen dakbedekking of wanneer pv­systemen in het dak zijn aangebracht, wordt het geluid erg hinderlijk. Met de toegenomen belangstelling voor zonne­energie­installaties op het dak en de groeiende populariteit van metalen dakbedekkingen wordt het wellicht tijd, vindt BDA, om geluidsnormen inzake windhinder voor daken te ontwikkelen.

Reageer op dit artikel