nieuws

Britse wegenbouwers juichen ‘pakketten’ met werk toe

bouwbreed

londen ­ Britse wegenbouwers vinden het bij elkaar brengen van grote klussen in een ‘pakket’ een goed idee. De Highway Agency wil op die manier de uitvoering versnellen en vooral de tenderkosten voor de bouwbedrijven omlaag brengen. Het bureau vroeg dertig aannemers naar hun mening, en die blijken de plannen allemaal toe te juichen.

De Agency, te vergelijken met de ‘droge’ Rijkswaterstaat, wil opdrachten voor 8 miljoen euro of meer bij elkaar voegen. Op die manier kan een aannemer op één pakket inschrijven en hoeft het bureau zelf ook met minder partijen om de tafel te zitten. De aannemers blijken daarover zeer te spreken. Bovendien vinden ze het een goed idee de pakketten regionaal te houden. Zo kunnen de betrokken bedrijven ­ aannemers en gespecialiseerde onderaannemers ­ bij elkaar blijven, wat de expertise en de samenwerking ten goede zal komen. G. Wright, inkoopmanager bij de Highway Agency: “Wij willen op deze manier een langetermijnrelatie opbouwen met de voor ons werkende aannemers. De bedrijven hebben wel gevraagd om niet steeds dezelfde soorten werken te bundelen, daar je dan steeds dezelfde inschrijvers krijgt en anderen geen kans meer zouden krijgen. Veel bedrijven vragen ook om pakketten die voor minstens vijf jaar werk opleveren. Daarnaast is gesuggereerd ook wegenonderhoud mee te nemen, zodat aannemers hun werklast en activiteiten indien nodig kunnen spreiden. Dat idee zullen we zeker meenemen.” Volgens Wright worden de eerste ‘pakketten’ van gemiddeld drie werken begin volgend jaar aanbesteed. Daarbij gaat het nadrukkelijk om het hele traject, van ontwerp en planning tot de uiteindelijke uitvoering.

Reageer op dit artikel