nieuws

Bouwambtenaren maken fouten bij betreden huis

bouwbreed

den haag ­ Ambtenaren van bouw­ en woningtoezicht blijken regelmatig fouten te maken bij het binnendringen van woningen. Dat blijkt uit de evaluatie van de algemene Wet op het binnentreden (Awbi) die minister Donner (Justitie) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het ministerie is in z’n algemeenheid tevreden over de bescherming die de wet biedt. De regels uit 1994 beschermen het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning. Een ambtenaar is middels de wet verplicht zich te legitimeren, het doel van zijn bezoek duidelijk te maken en te verzoeken om toestemming. De wet uniformeert en systematiseert diverse procedures. Voor ambtenaren en bewoners wordt zo duidelijkheid gecreëerd. Uit de evaluatie blijkt dat burgers relatief weinig klagen over het binnentreden. Als ze dat doen, gaat het over binnentreden in het kader van de opsporing. In de sfeer van het bouw­ en woningtoezicht (BWT) kan het beter. Medewerkers van BWT blijken in routinezaken legitimatie, doelvermelding en verzoeken om toestemming nogal eens achterwege te laten. In niet­routinezaken worden de procedures wel goed nageleefd. De belangrijkste aanbeveling is het advies om de kennis rond het binnentreden van in het bijzonder medewerkers van BWT te verbeteren. Het gaat dan voornamelijk om het voorschrift van het expliciet en duidelijk vragen om toestemming om binnen te treden.

Reageer op dit artikel