nieuws

Angst voor wonen bij elektriciteitsmast

bouwbreed

deventer ­ De aanwezigheid van hoogspanningsmasten in het gebied ’t Fetlaer in Deventer schrikt potentiële kopers van kavels af. Volgens mogelijke toekomstige bewoners bevinden de kavels zich op amper vijftien meter van het hart van de lijnen, terwijl het bestemmingsplan bebouwing in een strook van 25 meter langs de lijnen verbiedt.

Een Deventer echtpaar heeft om die reden besloten geen optie op een kavel te nemen. Volgens de gemeente Deventer zijn de kavels in overeenstemming met het bestemmingsplan. Projectmedewerker Peters van de gemeente Deventer: “De kavels zijn zeer ruim, maar dat wil niet zeggen dat je overal op de kavel mag bouwen. Er moet ten minste 25 meter tussen het hart van de hoogspanningslijnen en de bebouwing zitten. Zo staat het in het bestemmingsplan en zo luidde het advies van Essent, aan wie de hoogspanningslijnen toebehoren.” Essent baseert zich op Europese richtlijnen, die echter niet wettelijk zijn vastgelegd. Het ministerie van VROM adviseert een buffer van meer dan dertig meter, vanwege een mogelijk verband tussen hoogspanningsmasten en leukemie bij kinderen.

Scheerapparaat

In een onderzoek, dat vorig jaar in opdracht van de RIVM is gehouden, schatten onderzoekers dat minder dan een half procent van de jaarlijks circa 110 nieuwe gevallen van kinderleukemie, verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van hoogspanningsmasten. Volgens Peters gaat het de gemeente echter alleen om de bebouwing. Het maakt niks uit of kinderen in de tuin dicht bij de lijnen spelen. “Het stralingsniveau van de bedrading is op de grond vergelijkbaar met dat van een magnetron of een scheerapparaat.” Naar aanleiding van het RIVM­onderzoek stelde oud­minister Pronk van VROM vorig jaar dat uitgaande van het voorzorgsprincipe, nieuwbouw in de buurt van hoogspanningslijnen niet gewenst is. In de loop van volgend jaar komt het ministerie van VROM met een nieuw voorstel dat de hoeveelheid ruimte tussen bebouwing en hoogspanningskabels aangeeft. Intussen maken de energiebedrijven zich weinig zorgen over mogelijke gezondheidsrisico’s. Ze hebben de strook nodig om onderhoud te kunnen plegen aan lijnen en hoogspanningsmasten, zo geven woordvoerders van Essent en Remu aan. Meer bezorgdheid daarentegen is er over storingen bij elektrische apparaten en de daaruit voortvloeiende schadeclaims. Om redenen van zakelijkheid (onderhoud) en veiligheid (zoals kabelbreuk en de vorming van ijs op de kabels) hanteren zij de afstandsnormen van 25 meter bij 110 kV en 27,5 meter bij 150 kV. In Deventer wachten geïnteresseerde kopers de reactie af van het gemeentebestuur. GroenLinks­raadslid Obdeijn heeft het bestuur om opheldering gevraagd over de gang van zaken. ’t Fetlaer is een onderdeel van het nieuwe stadsdeel van De Vijfhoek in Deventer. Hier worden 674 woningen gebouwd waarvan 84 procent koop­ en zestien procent huurhuizen. ’t Fetlaer ligt tussen de Leonard Springerlaan en het Overijssels Kanaal/Oerdijk. De gemeente liet zich voor ’t Fetlaer inspireren door het Deense tuinstadconcept waarbij natuur en bebouwing vloeiend in elkaar moeten overgaan.

Reageer op dit artikel