nieuws

A74 onderlangs bij Venlo met dubbele zoab­laag

bouwbreed

den haag ­ De nieuwe A74 gaat ten zuiden van Venlo lopen. Deze snelweg krijgt een dubbele zoab­laag en komt gedeeltelijk in een verdiepte bak. Dat heeft het kabinet afgelopen week besloten. De 8,5 kilometer weg gaat uiterlijk in 2007 open voor verkeer.

Voor de nieuwe snelweg is 60,5 miljoen euro gereserveerd in het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT). Het stuk weg gaat de A67, A73 en de Duitse BAB40 met elkaar verbinden. Nu rijdt het doorgaand verkeer nog dwars door Venlo, met veel oponthoud en overlast tot gevolg. Het kabinet heeft uit vier varianten gekozen voor Pb­1, de zogenaamde plateauvariant. Dat betekent dat de weg twee keer twee rijstroken krijgt. Voor deze uitwerking bestaat veel draagvlak in de regio en deze heeft ook de voorkeur van het Duitse ministerie. De route langs het zuiden van Venlo is de beste oplossing voor de doorstroming van het wegverkeer, maar heeft relatief grote nadelige gevolgen voor natuur en landschap. Gekozen is voor een dubbele laag zoab om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregel komt bovenop de wettelijk vereiste maatregelen om met name de Jammerdaalse heide bij Tegelen te ontzien.

Akkoord

De weg eindigt bij de Duitse grens en wordt daar doorgetrokken richting het zuidelijk Ruhrgebied en Rijn­Maingebied. De Duitse regering draagt zorg voor de uitvoering en realisatie van dat deel. De A74 is onderdeel van het bestuursakkoord tussen Limburg en Rijkswaterstaat. Daarin zijn ook afspraken gemaakt over de aanleg van de A73 en de N280 en N93. Het is de bedoeling dat al deze wegen uiterlijk 1 januari 2008 worden opgeleverd om de verkeersproblematiek in Limburg aan te pakken.

Aanbesteding

H. Aldersen, woordvoerder van het projectbureau, is niet bang dat de werken alsnog vertraging op zullen lopen door mogelijk nieuwe bezuinigingsrondes. Het bestuursakkoord biedt daarvoor in zijn ogen voldoende garanties. De volgende stap na het kabinetsbesluit is het opstellen van het ontwerp­tracébesluit. Bij het projectbureau hopen ze uiterlijk in 2006 alle procedures af te ronden, zodat de werkelijke bouw in 2006 en 2007 kan plaatsvinden. Over een mogelijk innovatieve aanbesteding wordt pas in een later stadium beslist.

Reageer op dit artikel