nieuws

Woningen nauwelijks bron veteranenziekte

bouwbreed Premium

Woningen nauwelijks bron veteranenziekte

den haag – De kans op legionellabesmetting in Nederlandse woningen is klein. Dat is de conclusie van een onderzoek onder vierhonderd woningen op de bacterie in de drinkwaterinstallatie. In zestien woningen is wel legionella aangetroffen, maar hier was sprake van een variant die in Nederland nog niet heeft geleid tot de levensgevaarlijke veteranenziekte. Overigens zijn geen aanwijzingen gevonden dat een bepaald type warmwatertoestel de oorzaak is. Bij de woningen zijn wel omstandigheden aangetroffen die de groei van legionella kunnen bevorderen. In meer dan de helft zijn leidingdelen aangetroffen waar het water niet of onvoldoende doorstroomt. Ook bleek het water bij het tappunt niet de vereiste temperatuur van 55 graden Celsius te halen. In 11 procent van de woningen blijkt dat de noodzakelijke beveiliging ontbreekt op de apparatuur die aan de installatie is gekoppeld. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Vewin, Uneto-VNI en de ministeries van VROM-en Volksgezondheid.

Reageer op dit artikel