nieuws

Waarheidsvinding voor opleidingen ëop maatí

bouwbreed Premium

De cirkel is rond voor het opleiden op maat. Al sinds jaar en dag worden cursussen en opleidingen qua lesstof afgestemd op verschillende doelgroepen en individuen. De eenheidsworst van opleidingsprogrammaís is allang verdwenen. Niet alleen het feitelijke opleidingstraject, maar ook het beginpunt en de verdere loopbaan worden thans meer en meer per individu bekeken en qua opleidingsbehoefte ingevuld. Maatwerk van start tot finish. Maatwerk en individualiteit vormen per definitie een twee-eenheid, vindt Kees Slingerland.

Te pas en nog veel meer te onpas wordt gerept over ëopleiden op maatí of ëmaatwerk in opleidingení. Wil je individuen aanspreken, dan probeer je uiteraard het beeld te schetsen dat de cursist een efficiÎnte en effectieve opleiding gaat volgen. Naadloos op hem of haar toegesneden. Zonder overbodige franje. Geen vetrandjes aan het opleidingsvlees die menigeen er vooraf af zou snijden. Maar het is en blijft in negen van de tien gevallen natuurlijk geen individueel onderwijs maar groepsonderwijs. Dus gaat het om de grootste gemene delers. Maatwerk in opleiden moet dan ook worden gelezen als maatwerk per doelgroep. Verder kon men als opleidingsinstituut feitelijk niet gaan.

Toekomst

Maar daar is verandering in gekomen. We benaderen de individualiteit thans zodanig dat met recht over opleiden op maat mag worden gesproken. Kijk maar naar alle inspanningen vandaag de dag omtrent loopbaanbeleid. Oog voor de individuele kansen van mensen. De Bouwradius Groep verhief het loopbaanbeleid tot het thema van zijn jaardag. Terecht, want ik pleit al sinds mensenheugenis voor het centraal stellen van mensen en hun competenties als je het over opleiden en loopbaanontwikkeling hebt. Mensen blijven stimuleren om zich te ontwikkelen, hetgeen de bedrijven volop ten goede komt. Medewerkers worden namelijk niet langer uitsluitend beoordeeld op het verleden, of zij een functie het afgelopen jaar naar behoren hebben uitgevoerd, maar hun competentie worden geprojecteerd op de toekomst. Kan hij of zij zich zodanig ontwikkelen dat de functies ook in de toekomst uitstekend worden vervuld? Is de persoon misschien wel geschikt om zwaardere functies uit te voeren? Deze omslag van verleden naar toekomst vindt men terug binnen BOB Kennisoverdracht. Wij kijken verder dan het pure opleiden en streven naar een integraal personeel ontwikkelingssysteem, waarin scholing een belangrijk onderdeel is. Het is een systeem waarmee men op concrete en meetbare wijze werkt aan de competentieontwikkeling van medewerkers op basis van normfuncties en coachingprofielen. Een systematiek waar u de komende tijd meer van zult horen, omdat deze in navolging van andere bedrijfssectoren ongetwijfeld een plaats in de bouwnijverheid zal veroveren. Temeer daar de systematiek betrekkelijk eenvoudig rond bestaande personeelssystemen en functieomschrijvingen kan worden gebouwd. Belangrijkste is dat het accent komt te liggen op de persoonlijke ontwikkeling, op het individuele loopbaanbeleid.

Individu als winnaar

Als dan bovendien blijkt dat men ook steeds meer oog krijgt voor het beginpunt van het individuele beleid, dan zijn wat mij betreft de rode draden van maatwerk in opleiden eindelijk aan elkaar geknoopt. Ik doel op verschillende initiatieven om het EVC-instrument in te zetten. EVC staat voor Elders Verworven Competenties. Mensen hebben door ervaring al kennis, vaardigheden en attitudes aangeleerd. Deze competenties worden in EVC-trajecten meegewogen en aan de opleiding gekoppeld. Het gevolg is trajecten waarin individualiteit en flexibel leren overheersen. Het EVC-instrument is uitermate belangrijk, omdat het personen in staat stelt hun voorkennis te vertalen in een opleiding op maat, zonder franje, zonder jarenlange brede opleidingen in een ëklasjeí. Het helpt hen doelmatig in de opscholing naar hogere functies. Dit is de crux van het verhaal voor de overheid, die hamert op opscholing in het kader van doorstroming op de arbeidsmarkt. Ook al omdat er doorlopend hogere eisen aan het kennisniveau van mensen worden gesteld. Vandaar dat het ministerie van EZ via de subsidieregeling Scholingsimpuls, uitgevoerd door Senter, onderwijs op maat propageert. Aangepast aan het niveau van de individuele persoon. Gelukkig waren ook in de bouw partijen er als de kippen bij om de inspanningen van opleiden op maat en de overheidsstimulans onderling te koppelen. Dit is onder andere tot uitdrukking gekomen in de ontwikkeling van opscholingstrajecten op basis van EVC voor vier functiegroepen: calculator, inkoper, werkvoorbereider en uitvoerder. Een initiatief van BOUWNED, SAOB en BOB Kennisoverdracht. Het opleidingstraject varieert per deelnemer in duur en omvang. Een soortgelijk initiatief is te vinden in de GWW-sector waar ViaNed en Bouwacademie Nederland het project Kwaliteitsimpuls Projectmanagement Infra hebben opgezet. Eveneens een opscholingstraject vanuit de maatwerkgedachte, geÎnt op EVC en nog belangrijker: op nog te verwerven competenties. Professionals die van MBO+ naar HBO niveau opscholen, inclusief ing.-diploma. Zij komen het kader en management van de uitvoerende bouw straks versterken. Maatwerk voor en tijdens de opleiding, vervolmaakt met loopbaanontwikkeling. Een ononderbroken rode draad in het opleiden op maat.

Kees Slingerland Algemeen directeur BOB Kennisoverdracht Streven naar systeem van ontwikkeling

Reageer op dit artikel