nieuws

Vuil zand achtervolgt hogesnelheidslijn

bouwbreed Premium

breda – Langs de hogesnelheidslijn ter hoogte van Breda is nog meer vervuild zand aangetroffen, namelijk bij de spoorbrug over de Mark. Ook bij Langeweg zijn monsters genomen, maar de uitslag daarvan is nog niet bekend.

De gemeente Breda wil met spoed overleg met staatssecretaris Van Geel. Eerder had de gemeente problemen met thermisch gereinigd zand in het knooppunt Princeville. “Het probleem is analoog aan het knooppunt. Hier is wel een wat andere toepassing en de trein rijdt er al over”, zegt C. Frijters van de gemeente Breda. In 1999 is voor de op- en afritten van de spoorbrug 145000 ton thermisch gereinigd zand gebruikt. Het projectbureau heeft inmiddels peilbuizen geplaatst om het grondwater te onderzoeken op verontreiniging door te grote uitloging van de stoffen antimoon en sulfaat vanuit het zand. Ook wordt bekeken of de afstand van het zand tot het grondwater minimaal 50 centimeter is, zoals voorgeschreven. Frijters wijt het probleem aan het bouwstoffenbesluit. “Dat rammelt. Het besluit is hard toe aan en 10000 kilometer beurt”, aldus de ambtenaar. De certificaten voor het zand zijn in 1999 verleend voor 2000 ton zand. Daarbij zijn de stoffen antimoon en sulfaat niet meegenomen. In het handhavingsprotocol van het ministerie van VROM-voor gemeenten staan die echter wel. “Wie had durven denken dat zoiets met gecertificeerde bouwstoffen kan voorkomen”, zegt een getergde Frijters. Hij houdt zich vrijwel continue bezig met de problemen rond de HSL. Eerder bleek behalve het verkeerd gecertificeerde zand ook een probleem te zijn met gebruikte avi-slakken op het traject. Die lagen te dicht bij het grondwater, maar zijn inmiddels afgegraven.

Evaluatie

De gemeente wil nu met Van Geel bespreken hoe hij de problemen in de toekomst wil voorkomen. De evaluatie van het bouwstoffenbesluit speelt daarbij een rol en is inmiddels afgerond. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM-zijn de door Frijters gesignaleerde problemen daar ongetwijfeld in opgenomen. Het wachten is nu op een kabinetsbesluit over de evaluatie van het bouwstoffenbesluit. Of deze nog volgens planning in het najaar komt, hangt af van de Tweede Kamer. Die bepaalt vandaag welke onderwerpen het demissionaire kabinet nog mag behandelen tot het aantreden van de nieuwe regering na de verkiezingen op 22 januari.

Reageer op dit artikel