nieuws

‘Voor elk wissewasje heen en weer rijden moet ophouden’

bouwbreed Premium

den haag ­ “Voor een bouwvergunning moet een aannemer nog steeds met een rol onder zijn arm naar een loket in het gemeentehuis. Soms moeten daar wel twaalf paraafjes onder. Als een van die ambtenaren er niet is, heeft die aannemer pech gehad. Het is toch belachelijk dat dit in deze tijd van pc’s nog zo gaat?”, oordeelt beleidsmedewerker Ton Ravesloot van MKB Nederland.

Opeenvolgende ministers van Economische Zaken beloofden de administratieve lasten voor ondernemers met 25 procent terug te brengen, mede door slim gebruik te maken van computers. Maar daarvan is niets terecht gekomen. “We horen al veel te lang louter mooie woorden, het wordt tijd voor daden,” vindt Ravesloot. Zijn belangenorganisatie voor het midden­ en kleinbedrijf onderzoekt samen met BouwNed en de Rabobank of het mogelijk is een bouwportaal op te zetten. Dat moet een internetadres worden waarop aannemers bijvoorbeeld digitaal een aanvraag voor een bouwvergunning kunnen indienen.

TUSSEN KOP: Ergernis Ravesloot: “Ondernemers hebben er moeite mee om zaken te doen met de overheid. Ze moeten voor elk wissewasje in de auto stappen. Een aannemer in Den Haag die bouwt in Zoetermeer, moet steeds op en neer rijden. Dan weer voor een bouwvergunning, dan weer voor een tijdelijke parkeervergunning, het is een grote ergernis.” Ook informatie over milieuvoorschriften en zaken op het gebied van sociale zekerheid zouden via het bouwportaal opvraagbaar moeten zijn. Als er één bedrijfstak te maken heeft met veel verschillende instanties, dan is het wel de bouw. Daarom valt er juist hier veel te winnen met behulp van ict.

TUSSEN KOP: Mogelijkheden Voormalig minister Jorritsma van Economische Zaken beloofde de Tweede Kamer twee jaar geleden dat het voor bedrijven mogelijk zou worden, al hun formulieren elektronisch te versturen. Aan het einde van dit jaar zou de rijksoverheid daarvoor klaar moeten zijn. Deze belofte zal niet worden ingelost. Ook het plan om bedrijvenloketten op te zetten, is op niets uitgelopen. Ravesloot: “Het door de minister beloofde portaal bestaat inmiddels wel, maar als je dan intypt bedrijvenloket.nl, krijg je slechts een verwijzing naar de algemene ingang van overheid.nl.” Volgens Ravesloot worden de ict­projecten van de overheid vaak zó breed opgezet, dat het een met het ander verzuipt. “Of het gaat om hele kleine projecten, waarop niemand zit te wachten. Bijvoorbeeld een mogelijkheid om digitaal zaken te doen met de Kamer van Koophandel. Dat is een toepassing waarvoor nauwelijks belangstelling is. Of neem de overheidscampagnes om ondernemers warm te maken voor e­commerce, dat is alleen maar interessant voor een enkeling die in Nederland klompen maakt en ze in Amerika verkoopt.” Volgens Ravesloot zou de overheid er beter aan doen om per bedrijfstak te kijken naar de mogelijkheden van ict. Hij vindt de bouw de beste sector om mee te beginnen, omdat daar zoveel verschillende partijen met elkaar zaken moeten doen. “Ondernemers in de bouw willen allemaal graag dat vergunningen digitaal kunnen worden aangevraagd. Ook zou het makkelijker moeten worden om bestanden uit te wisselen met andere partijen in de bouw. Dat is nu vaak nog lastig.” MKB en BouwNed hielden een aantal malen bijeenkomsten om het plan voor een bouwportaal te bespreken met ondernemers. De belangstelling van de sector was groot, maar de overheid reageerde lauw. Ravesloot: “We hebben het ministerie van VROM en EZ het idee van een digitaal overheidsloket voor de bouw voorgelegd. Die ambtenaren vinden het allemaal ontzettend interessant, maar als je dan kijkt wat er vervolgens mee gebeurt: niets.” Ravesloot wil samen met BouwNed desondanks proberen het plan door te zetten. “We zouden klein moeten beginnen met een paar gemeenten en dan steeds meer gemeenten en instanties moeten overtuigen van de noodzaak mee te doen. Een soort uitrolbaar pilotproject moet het worden. We kunnen het plan alleen niet zelf uitvoeren, steun van de overheid is onontbeerlijk.”

TUSSEN KOP: Verder Ravesloot deed voor MKB Nederland onlangs onderzoek naar het gebruik van computers in het midden­ en kleinbedrijf. De uitkomst is dat ondernemers veel mogelijkheden laten liggen. Het ontbreekt ze aan deskundigheid, de ict­markt is ondoorzichtig en ondernemers vinden ict op zichzelf geen prioriteit. Bedrijven hebben weliswaar allemaal datacommunicatieverbindingen, het gebruik ervan blijf beperkt omdat in de praktijk lastig blijkt afspraken te maken over technische standaards en uniforme artikelclassificaties. De bouw is hiermee volgens Ravesloot wel verder dan andere sectoren. De internationale organisatie voor streepjescodes EAN zette voor de bouwbranche een standaard op die goede communicatie tussen aannemer, fabrikant en bouwmaterialengroothandel mogelijk maakt. Dat leidt tot flinke kostenbesparingen.

TUSSEN KOP: Sprong “In geen enkele andere sector moeten zoveel verschillende partijen met elkaar samenwerken. Als een architect iets wijzigt in het ontwerp heeft dat gevolgen voor de aannemer, de loodgieter en de schilder. Het is een grote sprong voorwaarts als al die partijen bestanden kunnen uitwisselen. In de bouw wordt al veel gewerkt met de XML­standaard die dat mogelijk maakt”, vertelt Ravesloot. Nieuwe initiatieven op het gebied van ict zijn volgens MKB Nederland noodzakelijk om de arbeidsproductiviteit in het midden­ en kleinbedrijf te vergroten. De arbeidsproductiviteit stagneert al enige tijd. Dat geldt nog sterker voor kleine en middelgrote ondernemingen in de bouw dan in andere sectoren. In 2002 groeide de arbeidsproductiviteit in de bouw met slechts een half procent. In het hele midden­ en kleinbedrijf was dat 1 procent.

Reageer op dit artikel