nieuws

Virtuele omgeving geeft realistisch beeld ontwerp project

bouwbreed

amsterdam – Een 3D-projectie in de CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) geeft een realistisch beeld van het ontwerp van een bouwproject. De architect, opdrachtgever en omwonenden kunnen als het ware door en om het gebouw heen lopen. Zo krijgen zij een indruk van de toekomst, terwijl wijzigingen nog wel mogelijk zijn. Dat liet 3D Blueprint Technologies uit Amsterdam zien aan de hand van het ontwerp voor het nieuwe Spoorwegmuseum in Utrecht.

Opmerkelijk is dat 3D Blueprint Technologies de volledige opdracht kreeg van het Spoorwegmuseum om het gebouw te ontwikkelen en uit te voeren. Pas daarna werden een architect, constructeur en installatieadviesbureau geselecteerd. Zij werken in opdracht van 3D Blueprint Technologies. Met andere woorden, het communicatiebureau heeft hier de regie. Traditioneel is die rol weggelegd voor een architect, aannemer of projectontwikkelaar. 3D Blueprint Technologies legt zich toe op de ontwikkeling en exploitatie van de Regiplan Methode. Dat is een gepatenteerd communicatiesysteem voor de bouw. De methode is niet nieuw, maar het gebruik van de CAVE maakt hem weer actueel. De 3D-projectieruimte staat bij SARA, het rekencentrum van de Amsterdamse universiteiten.

Snelheid

Alleen SARA en sinds kort de Rijks Universiteit Groningen (RUG) beschikken over een supercomputer met voldoende snelheid en capaciteit voor het ëreal timeí projecteren van de 3D-beelden. Door een speciale bril wekt dit de indruk van een werkelijk bestaande ruimte. Met een joystick kan men zich door die ruimte heen bewegen. ìWe hebben in 2001 een ontwerp laten maken door een architectenbureau. De uitvoering daarvan konden we niet betalenî, aldus drs. Paul van Vlijmen, directeur van het Spoorwegmuseum. Het toegezegde budget bedraagt 32,8 miljoen euro, waarvan eenderde bestemd is voor de bouw, eenderde voor de inrichting en installaties en eenderde voor de restauratie van het station Maliebaan, dat deel uitmaakt van het museum. ìToen kwamen we in contact met 3D Blueprint. Pas in april 2002 is weer een architect bij het huidige plan betrokken. Dat is Arc2 Architectuurstudio in Utrecht geworden.î Het nieuwe spoorwegmuseum moet het beste uit pretparken en musea combineren. ìWe hebben kilometers materieel en grote verzamelingen postzegels, affiches en schilderijen. Daar kunnen de bezoekers van leren, om te beginnen dat een trein geen stuur heeft. Bovendien dat de geschiedenis is veranderd door de komst van de trein. Het is de ontdekking van de wereld, want treinen bereiken een hoge snelheid en rijden dag en nacht doorî, aldus Van Vlijmen. Hij is van oorsprong historicus, maar sinds hij directeur werd van het Spoorwegmuseum is hij verslingerd aan treinen.

Menselijke maat

Als voorbeeld noemt Van Vlijmen de trein naar Parijs. In de 19e eeuw vertrokken elke dag vier treinen van station Maliebaan, met een reistijd van 7 tot 8 uur. ìHet was opeens mogelijk om in ÈÈn dag naar de Franse hoofdstad te reizen of binnen ÈÈn dag op en neer van Utrecht naar Amsterdam. ëVaarwelí werd ëtot ziensí. De menselijke maat was voorbij, de wereld expandeertî, aldus Van Vlijmen. Volgens hem is de TGV de grootste revolutie, omdat de snelheid daardoor nog verder is toegenomen.

Domtoren

Het Spoorwegmuseum wil laten zien dat de werkelijkheid door de komst van de trein is veranderd. Dat gebeurt straks in drie ëwereldení, opgenomen in een overdekte ëwerkplaatsí. Ontwerper Gert Jan de Jong van Arc2 Architectuurstudio: ìWe hebben de eerste schetsen meteen in een 3D-model ingevoerd. Dat werkt sneller en intensiever. De effecten op de omgeving zijn meteen te zien; we hebben bijvoorbeeld de dakrand lager gemaakt, zodat de omwonenden de Domtoren kunnen blijven zien.î Het 3D-model heeft als basis gediend voor de presentatie in de CAVE. ìVan nu af aan werken we het ontwerp verder uit in Revitî, aldus Hazewinkel van 3D Blueprint Technologies. ìDat is een 3D-tekenprogramma dat onlangs op de Nederlandse markt is verschenen en door Autodesk is overgenomen.î De uitvoering van het nieuwe Spoorwegmuseum gaat anderhalf jaar duren. ëDe trein veranderde de wereld: vaarwel werd tot ziensí

Reageer op dit artikel