nieuws

Val kabinet veroorzaakt vertragingen

bouwbreed

den haag – De noodzakelijke investeringen in maatschappelijke knelpunten loopt sterke vertraging op door de val van het kabinet. Dat vrezen AVBB en ANWB in een eerste reactie op het opstappen van het Balkenende-team.

AVBB-voorzitter Brinkman maakt zich grote zorgen. ‘Er ontstaat een gevoel van droefenis dat belangrijke maatschappelijke knelpunten nu weer niet daadkrachtig kunnen worden aangepakt.’ Hij verwijst daarbij naar zijn voor het kabinet geformuleerde motto ‘doen, doen, doen’. Geen nieuwe beleidsnota’s en studies, maar snelle en daadkrachtige aanpak van de plannen, wilde de bouwvoorman. Daar komt in zijn ogen nu weinig van terecht. ‘De alom gevoelde noodzakelijke investeringen in onze samenleving zullen weer vooruit worden geschoven, terwijl we ons dat niet kunnen veroorloven’, aldus Brinkman. Zijn gevoelen wordt volledig gedeeld door de ANWB. ‘Er is nog zo veel te doen, bijvoorbeeld de aanleg van spitsstroken en de verbreding van snelwegen, maar dat zal lang op zich laten wachten’, vreest een woordvoerder van de organisatie. Dat de spoedwet wegverbreding onlangs het licht heeft gezien, doet daar niets aan af. ‘Daar gebeurt nu natuurlijk niets meer mee.’ Ook de Hout- en Bouwbond CNV is diep ongelukkig. De bond had net contacten in het kabinet aangeboord over twee belangrijke onderwerpen, de cyclische werkloosheid in de bouw en het laten vallen van zelfstandigen zonder personeel onder de Arbowetgeving. ‘Wat gaat daar nu mee gebeuren’, vraagt woordvoerder Johan Slok zich af. De vakcentrales en werkgeversorganisaties vinden vrijwel allemaal dat de LPF met kinderachtige ruzies heeft gesold met de belangen van het land. FNV-voorzitter L. de Waal zegt verbijsterd te zijn door de gang van zaken in Den Haag. Volgens De Waal komt de politieke crisis op een ongelukkig moment: ‘Ons land maakt moeilijke tijden door. Er is zwaar economisch weer. Dat vereist een krachtige aanpak.’ Ook CNV en Unie MHP spreken van een wanprestatie. Ze vinden dat het gedrag van enkelen de Nederlandse samenleving in ernstige problemen brengt.

Gespot

De ondernemersorganisatie MKB-Nederland vindt dat de LPF heeft gespot met de democratie. ‘De mensen hebben de LPF 26 zetels gegeven. Maar de organisatie heeft het vertrouwen vreselijk beschaamd. Heel tragisch’, vindt voorzitter H. de Boer van MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie VNO-NCW spreekt geen oordeel uit over de LPF, maar betreurt wel de val van het kabinet. ‘Nederland kan zich geen ondoordachte politieke crisis veroorloven’, aldus de organisatie. ‘De situatie van de economie is zorgelijk. De werkloosheid loopt snel op. Veel dringende zaken liggen door de politieke ontwikkelingen al bijna een jaar stil.’

Reageer op dit artikel