nieuws

Surinamers moeten betalen voor bruggen Ballast Nedam

bouwbreed Premium

paramaribo – Als het aan de Surinaamse president Venetiaan ligt, moeten zijn landgenoten het komende jaar flink in de buidel tasten om de bouw van de twee door Ballast Nedam gebouwde bruggen in zijn land af te betalen.

Tot augustus moet de vrijwel failliete staat maandelijks 800.000 euro afbetalen aan het bouwbedrijf, een last die het land volgens het staatshoofd niet kan dragen. Onder de toenmalige president Wijdenbosch sleepte Ballast Nedam eind 1996 de opdracht binnen voor de bouw van twee bruggen, over de Suriname- en de Coppenamerivier. De oeververbinding over de Coppenamerivier werd medio 1999 opgeleverd, de brug over de Surinamerivier, die Wijdenbosch naar zichzelf vernoemde, werd kort voor de algemene verkiezingen in mei 2000 officieel geopend. Voor de klussen berekende Ballast Nedam vermoedelijk een bedrag van bijna 100 miljoen euro. De Surinaamse regering heeft nooit openheid van zaken heeft gegeven over de precieze aanbestedingssom. Ruim twee jaar geleden bleek de staat de overeengekomen aflossingen niet te kunnen voldoen. Ballast Nedam bedong toen dat de inkomsten voor de Surinaamse economie van levensbelang zijnde bauxietsector rechtstreeks aan Ballast Nedam zouden worden overgemaakt. Volgens Venetiaan is dat echter niet langer haalbaar, omdat dit als een molensteen om de nek van de staat hangt. De president stelt voor om een solidariteitsfonds op te richten die moet worden gevoed door Surinamers met hogere inkomens.

Reageer op dit artikel