nieuws

Staten Zeeland stemmen in met containerterminal

bouwbreed Premium

MIDDELBURG – Een ruime meerderheid van Provinciale Staten in Zeeland heeft ingestemd met de aanleg van Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen-Oost. PvdA, SGP, VVD en bijna het voltallige CDA stemden voor de herziening van het streekplan die de weg vrijmaakt voor de aanleg van de terminal.

Hoewel tijdens een gezamenlijke commissievergadering van drie statencommissies twee weken geleden ook al de meerderheid van de statenleden zich uitsprak voor de komst van de WCT, werd er toch nog fel gedebatteerd tijdens de langdurige statenvergadering. Tegenstanders wezen onder meer op de verkeersoverlast die de terminal zou veroorzaken. Ook vrezen ze dat de terminal het natuurlijke karakter van de provincie aantast en dat het geschatte aantal extra banen veel kleiner zal zijn dan volgens de schattingen (800 direct en 1900 indirect). Provinciale Staten hebben wel een aantal voorwaarden verbonden aan het project. De provincie moet voorkomen dat er uitwaaiering van bedrijvigheid plaatsvindt langs de A58. Verder deden Provinciale Staten een oproep aan Gedeputeerde Staten en de gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal om op korte termijn overeenstemming te bereiken over maatregelen om overlast te voorkomen. Daarvoor is al 7,5 miljoen euro gereserveerd. Het grootste deel (5,5 miljoen euro) daarvan komt van de rijksoverheid, de provincie Zeeland en het havenschap Zeeland Seaports dragen ieder 1 miljoen euro bij.

Investering

De investering in de aanleg van de WCT wordt geraamd op 650 miljoen euro. De Exploitatiemaatschappij Maas Schelde (EMS) neemt daarvan 350 miljoen euro voor haar rekening. In EMS participeren de provincie, de gemeenten Borsele, Vlissingen, Terneuzen en Sas van Gent en de gemeente Rotterdam. Het Antwerpse bedrijf Hesse-Noord Natie, de exploitant van de terminal, investeert 300 miljoen euro. De containerterminal, die uiteindelijk 1,5 miljoen containers per jaar moet kunnen verwerken, krijgt een kadelengte van 2,6 kilometer en een breedte van 500 meter.

Reageer op dit artikel