nieuws

Schinnen verslikt zich in bouw gemeenschapshuis

bouwbreed

schinnen – De bouw van een multifunctioneel centrum de Oirsprong in het Zuid-Limburgse kerkdorp Oirsbeek, gemeente Schinnen, zo’n 800.000 euro duurder uitgevallen dat het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet. De gemeenteraad is daarmee niet blij, vooral niet omdat B en W vergaten de raad van deze enorme kostenoverschrijding tijdig op de hoogte te stellen.

Het college van B en W heeft dinsdag bij monde van wethouder W. Adriaans (PvdA, financiën) het boetekleed aangetrokken en beterschap beloofd. Drie jaar geleden stelde de raad ruim 3,8 miljoen euro beschikbaar voor het nieuwe centrum, waarin ruimte kwam voor de nieuwe basisschool en het verenigingsleven. In het voorjaar werd het nieuwe gebouw opgeleverd, maar pas nu blijkt dat de rekeningen oplopen tot maar liefst ruim 4,6 miljoen euro. De raad staat op zijn achterste benen en eist uitleg. Adriaans haast zich om te zeggen, ‘dat dit niet meer mag gebeuren’. Zij wijt de forse overschrijding van de begroting onder meer aan nieuwe wettelijke eisen, waaraan te elfder ure voldaan moest worden. Ze moest er een lift worden gebouwd, en dienden er speciale maatregelen tegen legionella getroffen te worden. Ook stelde de brandweer na de ramp in Volendam aanvullende eisen, en met dit alles was in 1999 bij het raadsbesluit geen rekening gehouden. Vervolgens zou volgens Adriaans het bouwteam van gemeente, aannemer en architect het definitieve prijskaartje te laat aan B en W hebben gemeld. ‘We weten nog steeds niet precies wat het eindbedrag wordt, want er is nog een onderzoek gaande naar de beheerkosten van het gebouw’, zegt ze. De extra kosten kunnen volgens haar ‘gelukkig’ worden gedekt door de hogere opbrengst van de verkoop van de oude basisschool en uit allerlei reservepotjes van de gemeente. ‘Maar het college heeft nu besloten’, excuseert Adriaans zich nogmaals, ‘om regels op te stellen zodat bij dit soort grootschalige projecten gaandeweg het proces een financiële evaluatie in de raad kan plaatsvinden.’

Reageer op dit artikel