nieuws

Ruzie ontstaan in IJlst over invulling centrum

bouwbreed Premium

ijlst – De gemeente Wymbritseradiel en de Vereniging Beschermd Stadsgezicht IJlst (VBSIJ), de Vereniging Stadsbelang IJlst (VSIJ) en de commissie Ald Drylst (Oud IJlst) bakkeleien over de invulling van het centrum van het Friese stadje. Centraal in de discussie staat de vraag wat er moet gebeuren met het gebouw van gereedschappenfabriek Nooitgedacht dat al jaren leegstaat.

Wymbritseradiel wil op aangeven van ontwikkelaar HBG het fabrieksterrein invullen met 53 woningen en zestig parkeerplaatsen. Het zou gaan om dure koopwoningen die onder andere worden gebouwd in de vorm van twee woontorens van twaalf meter hoog. Daarmee worden deze gebouwen meteen de hoogste bouwsels van het stadje. De VBSIJ is fel tegen de plannen. Niet passend bij het karakter van IJlst, vindt zij. Bovendien stelt de vereniging dat het plan in strijd is met het vorige bestemmingsplan waarin het plangebied is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Daarover loopt nog een procedure bij de Raad van State. Onlangs presenteerde VSBIJ met de twee partners een eigen plan. Dat behelst de realisatie van 145 parkeerplaatsen en de bouw van veertig woningen, grotendeels bestemd voor senioren en starters. ìDe inwoners van IJlst hebben daar behoefte aanî, aldus P. Hoogeveen, voorzitter van VSBIJ. Ook blijft de fabriek in dit plan bewaard. Er zijn appartementen in gepland. ìOns plan houdt rekening met de vraag van de eigen inwoners. De gemeente laat zich leiden door economische belangen.î De gemeente Wymbritseradiel behandelt de centrumplannen eind deze maand. Dan wordt duidelijk voor welke optie de raad uiteindelijk kiest.

Reageer op dit artikel