nieuws

Regels sanering bodem soepeler

bouwbreed Premium

Regels sanering bodem soepeler

den haag – Staatssecretaris Van Geel (milieu) heeft een versoepeling van de bodemsaneringsregels aangekondigd. Essentie is een pragmatische aanpak waarbij dure saneringen niet meer het uitgangspunt zijn. De per 14 oktober geregelde versoepeling is volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM-eerder een bevestiging van de praktijk. Die was al overgestapt van gehele afgraving naar het isoleren, beheren en controleren. De toekomstige functie van de grond bepaalt daarbij de mate van reiniging. Provincies en de grote gemeenten mogen als bevoegd gezag naar eigen inzicht de maatregel inschatten. Afhankelijk van de dikte en de samenstelling van een afdeklaag die de verontreiniging ondergronds houdt, hoeven zij slechts een halve tot anderhalve meter grond af te graven voor bebouwing. Het gezag mag echter altijd ook kiezen voor gehele afgraving. De schonegrondverklaring is ten behoeve van deze regeling veranderd in ‘bodem geschikt voor gebruik volgens bestemmingsplan’. Voor waterbodems geldt in principe hetzelfde. Baggeraars moeten echter wel rekening houden met de omgeving, vanwege het gevaar op vermenging.

Reageer op dit artikel